Ruimtelijke ontwikkelingen: weet wat er speelt!

21 juli 2017

Op de website van Omgevingsweb vragen ze aandacht voor ruimtelijke ontwikkelingen in uw omgeving.

“Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening kunnen een grote impact hebben op uw directe woon- en leefomgeving. Wat denkt u bijvoorbeeld van een XL supermarkt in uw wijk of een verdubbeling van de provinciale weg in de nabijheid van uw bedrijf? Ook kleinere ruimtelijke ontwikkelingen, zoals een schuur met industriële uitstraling in de tuin van uw buurman, kunnen uw woonplezier aardig bederven.

Grote ruimtelijke ontwikkelingen, zoals een nieuwe woonwijk, kunnen pas gerealiseerd worden nadat het bestemmingsplan is gewijzigd. Kleinere ruimtelijke ontwikkelingen, zoals het realiseren van een restaurant in een voormalig winkelpand, worden gerealiseerd nadat hiervoor een omgevingsvergunning is verleend. De wet schrijft voor dat dergelijke besluiten moeten worden bekend gemaakt, zodat iedereen hiervan op de hoogte is. U kunt zoeken op uw woonplaats op de website Overheid.nl om te zien welke ruimtelijke ontwikkelingen er in uw omgeving zijn. Daarnaast wil de overheid graag weten wat de burgers en bedrijven van de nieuwe ontwikkelingen vinden. Vaak is het bijvoorbeeld mogelijk in de ontwerpfase van een besluit rekening te houden met de wensen van omwonenden.”

Omgevingsweb geeft daarom het volgende advies: weet wat er speelt en wees er snel bij!

Het gehele artikel kunt u hier lezen.