Werken aan de droom van Kennispark 2030

01 februari 2019

“Duidelijke kaders voor gebiedsontwikkeling, ondernemers en studenten samenbrengen en het bruisende gevoel van de UT-campus naar de overkant van de Hengelosestraat brengen.” De plannen van kwartiermaker Anne-Wil Lucas gaan snel meer reuring brengen op Kennispark. Als iedereen mee doet tenminste!

In januari presenteerde Anne-Wil Lucas haar actieplan voor de innovatiecampus. “Het plan bestaat uit een aantal grote projecten die randvoorwaardelijk zijn voor de realisatie van de gebiedsvisie en uit een flink aantal kleinere projecten die snel successen moeten opleveren. De uitvoering doen we samen met de ondernemersvereniging Kennispark, gemeente Enschede, Novel-T, Universiteit Twente en natuurlijk de ondernemers.”

Het eerste halfjaar van 2019 gaan we aan de slag met 18 projecten op 5 thema’s:

  1. Ruimtelijk instrumentarium
  2. Lopende gebiedsontwikkeling
  3. Communitybuilding
  4. Externe profilering
  5. Organisatie vervolg.

Lees meer op Kennispark.nl