Werkzaamheden Ir. Hanlostraat afgerond

06 december 2017

Dit najaar is de Ir. Hanlostraat gerenoveerd. Bij de voorbereidende werkzaamheden heeft de gemeente nadrukkelijk de ondernemers van deze straat betrokken. Zij konden meebepalen hoe deze werkzaamheden konden worden uitgevoerd met zo min mogelijk overlast voor de bedrijven en hun bedrijfsvoering.

De bestaande asfaltlaag moest vervangen en versterkt worden. Niet alleen omdat de verkeersbelasting in deze straat de laatste jaren groter is geworden maar ook omdat  veel zware voertuigen gebruik maken van deze weg. Dit betekende dat de weg er helemaal uit moest. Wat het ook extra lastig maakte is dat de Ir. Hanlostraat een doodlopende weg is en er geen alternatieve toegangsroutes naar de bedrijven waren. Een mooie uitdaging!

De gemeente heeft daarom samen met Belangenvereniging Ondernemers Havengebied (BOH) de bedrijven gevraagd wat de zorgen, bedenkingen en randvoorwaarden zijn voor de uitvoering van dit project. De antwoorden op die vragen zijn als onderdeel van de offerte-aanvraag voor het werk meegegeven. Vervolgens is aan drie aannemers gevraagd een offerte te maken rekening houdend met de wensen van de ondernemers zonder daarbij concessies te doen aan de technische eisen. De ingeleverde offertes en plannen van aanpak zijn mede beoordeeld door de bedrijven. Op basis daarvan heeft de gemeente opdracht verstrekt voor de uitvoering van het werk. De bedrijven van de Ir. Hanlostraat hadden daarbij een doorslaggevende stem.

Door deze manier van werken kreeg de gemeente veel draagvlak bij de bedrijven. Natuurlijk waren er tijdens de uitvoering nog wel dingen die net iets anders liepen dan van te voren was bedacht. Deze konden door de goede afstemming en betrokkenheid van de ondernemers snel worden opgelost.