Bierbrouwer Grolsch heeft de inschrijving voor het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds 2016 opengesteld

Initiatieven die bijdragen aan de sociale en economische groei in de regio Twente en de Achterhoek kunnen zich tot en met 31 maart 2016 aanmelden.

Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid en karakter zijn de criteria waarop de initiatieven worden beoordeeld. Dit jaar wordt daarbij specifiek gelet op het ‘meesterschap’ in de projecten.

Afgelopen jaar hebben maar liefst 50 initiatieven een aanvraag ingediend, waarvan er tien zijn gehonoreerd. Overall winnaar van de Grolsch Vakmanschap is Meesterschap prijs 2015 was het initiatief East Dutch Textiles, dat is gericht op startende modeontwerpers en het weer realiseren van meer kledingproductie in Oost-Nederland. "De prijs betekende een belangrijke stimulans voor ons. Inmiddels zijn we reeds bezig met het starten van een tweede vestiging.”, aldus Sjon Reimink van Stage 53/East Dutch Textiles.

Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds

Ter gelegenheid van het 400-jarige jubileum heeft Grolsch het ‘Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds’ in het leven geroepen. Dit fonds heeft als doel om ‘vakmanschap’ en ‘meesterschap’, in de breedste zin van het woord, te ondersteunen in de regio Twente en de Achterhoek, de bakermat van de brouwerij. Met het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds wil Grolsch haar regionale betrokkenheid extra benadrukken. Jaarlijks wordt een financiële bijdrage geleverd aan initiatieven ter bevordering van sociale en economische groei in de regio. Grolsch hecht daarbij groot belang aan enerzijds karakter en ondernemerschap, en anderzijds aan innovatie en duurzaamheid. Meer informatie over het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds, de criteria, de beoordelingsprocedure en de inschrijving is te raadplegen via koninklijkegrolsch.nl.

Projecten kunnen tot en met 31 maart 2016 worden ingediend. De gehonoreerde projecten worden tijdens de Grolsch Vakmanschap is Meesterschap avond op 11 mei, de verjaardagsdatum van Grolsch, bekendgemaakt.

Bijdragen aan sociaal en economische groei in de regio

Het leveren van een bijdrage aan de sociaal en economische groei in de regio is één van de doelstellingen die Grolsch nastreeft in het kader van haar duurzaam en verantwoord ondernemen. De centrale gedachte achter de duurzaamheidsstrategie van Grolsch/SABMiller is: als met de wereld om ons heen goed gaat, dan gaat het met Grolsch/SABMiller ook goed. De focus ligt daarbij op samenwerking met overheden, bedrijven en de samenleving. Voor 2020 heeft Grolsch ambitieuze doelen opgesteld die bijdragen aan:

  • Stimuleren van sociale en economische groei;
  • Bevorderen van verantwoord alcoholgebruik;
  • Veiligstellen van de beschikbaarheid van water en reduceren van het gebruik ervan;
  • Reduceren van CO2 uitstoot en afval.

Voor meer informatie: Koninklijke Grolsch