Enschede heeft de primeur

Gratis groene vergunning in 2016

Bewoners en organisaties met duurzame initiatieven hoeven in 2016 niet te betalen voor hun vergunningaanvraag. Het project waarvoor de vergunning wordt aangevraagd moet dan wel een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de gemeente Enschede. Met de invoering van deze maatregel heeft Enschede een primeur in Nederland.

De gemeente Enschede wil bewoners en bedrijven stimuleren om de stad duurzamer te maken. Zo ontstond het idee om de kosten die normaal voor een vergunning worden betaald, niet te laten betalen. Dat geld kan beter worden geïnvesteerd in het duurzame plan, vindt de gemeente. Daarbij hoeft het niet per se om nieuwbouw of verbouw te gaan, maar komen ook andere duurzame initiatieven in aanmerking. Bijvoorbeeld energieopwekking door middel van zonnepanelen, groene daken voor waterberging, de aanleg van een natuurpad of houtwal. Maar ook een evenement, waarbij wordt gekeken naar hergebruik van materialen, LED-verlichting, minder gebruik van verpakkingen en een locatie dichtbij openbaar vervoer.

Wat zijn de voorwaarden?

Met uw initiatief moet u meer doen dan wettelijk verplicht is. Bij (ver)bouw van een woning wordt onder meer gekeken naar hoe energiezuinig uw woning wordt. Ook geldt per initiatief een maximale korting van € 50.000,- op een vergunningaanvraag. Komen de berekende kosten van de vergunningaanvraag hierboven, dan betaalt u het restantbedrag.

De gemeente zal extra controles uitvoeren en extra steekproeven doen om te kijken of projecten volgens aanvraag zijn uitgevoerd. De regeling geldt voor heel 2016. Daarna zal de gemeente beoordelen of de regeling in 2017 wordt voortgezet of op onderdelen wordt aangepast.

Wilt u weten wanneer uw plan in aanmerking komt en hoe het in zijn werk gaat? Ga dan naar www.enschede.nl/groeneleges.