Gerjan Bremmer aangesteld als ondernemersadviseur Ondernemend Twente

18 april 2017

Het samenwerkingsverband Ondernemend Twente heeft ondernemersadviseur Gerjan Bremmer aangesteld.

Deze aanstelling is een vervolg op het provinciale investeringsvoorstel ‘Versterken MKB en Ondernemerschap’ en wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel.

Vanuit dit investeringsvoorstel zal de MKB-ondernemersadviseur uitvoering gaan geven aan de volgende actielijnen, gebaseerd op analyses en behoeften uit de markt:

• organisatiekracht van het MKB

• ondersteuning bij financieringsvraagstukken

• organisatorische innovatie

• familiebedrijven

• snelle groeiers

Contact opnemen met Gerjan Bremmer? Volg deze link en ga naar het kopje regionale mkb ondernemersadviseurs.