Grenzeloos maar met drempels ondernemen

Op 12 april organiseert MKB Twente het evenement ‘Grenzeloos maar met drempels ondernemen’ waarbij het ondernemen in en met Duitsland het hoofdthema is. Ook het zaken doen in en met Turkije en China maakt deel uit van de aangeboden thema’s.

Doelstelling is om het grensoverschrijdend ondernemerschap - met name in de grensstreek Nederland-Duitsland - te vereenvoudigen en te bevorderen. Doelgroep zijn MKB-ondernemers (tot 250 medewerkers) uit Nederland en Duitsland (KMU) en overheidsinstellingen van beide landen, zoals provincie, Bundesländer en gemeenten die affiniteit en belang hebben bij een kruisverstuiving tussen Nederlandse en Duitse ondernemers.

Geeft u zich op als spreker, workshopgever of standhouder als uw expertise ligt in:

 • het wegnemen van taalbarrières, bijv. door opleidingsactiviteiten;
 • ondersteuning van werkgevers bij het zoeken naar medewerkers en potentiele medewerkers over de grens door middel van informatieverstrekking;
 • toename van de grensoverschrijdende bemiddelingscapaciteit doorondersteuning van het grensoverschrijdende bemiddelingsproces op korte, middellange en lange termijn;
 • informatieverstrekking over de verschillen in sollicitatie-, bedrijfs- en werkcultuur;
 • beschikbaarstelling van betrouwbare en complete informatie en adviesverlening over arbeidsrecht, sociale verzekeringen, geldtransfer en belasting;
 • inzichtelijk maken van en evt. het vinden van oplossingen voor de complexiteit en nadelen van de wettelijke voorschriften op het gebied van sociale verzekeringen voor grenspendelaars;
 • informatieverstrekking over verschillen in loonniveaus;
 • informatieverstrekking over en ontwikkeling van vertrouwen in diploma’s uit het buurland;
 • vereenvoudiging van de procedures voor erkenning c.q. gelijkstelling van diploma’s uit buurlanden en verlaging van de kosten van deze procedures;
 • verbetering van de grensoverschrijdende mobiliteit via grensoverschrijdend vervoer;
 • overig van belang zijnde aandachtsgebieden.

MKB Twente verzorgt de gehele organisatie, de marketingcampagne en de inschrijving, en regelt de locatie (Holland Casino Enschede). Deelnemende organisaties en bedrijven zullen prominent zichtbaar zijn in alle communicatievormen en -uitingen die binnenkort worden opgestart.

MKB Twente vraagt wel een kleine bijdrage in de (on)kosten (exclusief BTW):

 • Spreker/ onderneming plenaire sessie €350 (4-6 sprekers)
 • Workshophouder €200 (6-8 workshops)
 • Standhouder €100 (10-12 stands)

U kunt zich tot uiterlijk 5 maart 2016 opgeven als spreker/ workshop houder/ standhouder via het secretariaat van MKB Twente: Secretariaat@MKB-Twente.nl of Andre@mkb-twente.nl.

Een oproep voor participatie en "Anforderung zur Teilnahme" kunt u desgewenst naar geïnteresseerden doorsturen. Klik hier om de Duitse uitnodiging en hier voor de Nederlandse uitnodiging in PDF te downloaden.