Klokken in Stadskantoor symbool voor internationale verbindingen

De centrale hal van het Stadskantoor in Enschede is verrijkt met drie klokken, die de tijden weergeven in Enschede en in haar zustersteden Dalian (China), Palo Alto (VS). De klokken onderstrepen het ondernemende en internationale karakter van onze stad. Op de foto poseert wethouder Patrick Welman bij de drie klokken.

De relatie met Palo Alto in Silicon Valley bestaat sinds de jaren ’80 en startte als een culturele stedenband. In 2007 werd de samenwerking bestendigd in een Economic Alliance. In het kader van deze economische verbinding zijn de afgelopen jaren meer dan 100 Twentse bedrijven naar Silicon Valley gereisd, met een positief effect op hun bedrijfsgroei, netwerk en ondernemerschap. Ook delegaties van de Universiteit Twente reisden regelmatig naar Silicon Valley en versterkten de band met de prestigieuze Stanford University. Tijdens het laatste bezoek aan Palo Alto, november 2015 is afgesproken de verbintenis verder te willen uitwerken in een Smart City Alliance: ervaringen en best practices delen aangaande ontwikkelingen in de informatietechnologie.

De band met de Chinese havenstad Dalian bestaat sinds 2009. De relatie is zowel interessant voor het bedrijfsleven als voor de onderwijsinstellingen. De groeiende Chinese economie vergroot de exportmogelijkheden voor Twentse bedrijven, maar biedt ook kansen als het gaat om aantrekken van buitenlandse bedrijven en creëren van extra arbeidsplaatsen. Ondersteuning door gezagdragers van de overheid vergemakkelijkt de toegang voor hen tot de Chinese markt en brengt kennis over deze nieuwe afzetmarkt in Twente. Voor de onderwijsinstellingen biedt de samenwerking mogelijkheid voor studenten- en docentenuitwisseling, studentenwerving en nieuwe stageplaatsen voor de opleidingen onze regio. 
Ook verschaft de Chinese stedenband Enschede toegang tot het World Economic Forum, dat om het jaar in Dalian wordt gehouden.

Internationale allianties voor economische groei

Het bestuur van Enschede stelt haar internationale netwerken ten dienste van  bedrijfsleven en onderwijsinstellingen in stad en regio. Het thema internationaal is immers cruciaal voor het creëren van duurzame werkgelegenheid. Aanbevelingen uit het rapport ‘Versterken Economische Kracht van Twente’ van de commissie Draijer laten zien dat het van belang is als stad en regio stevig te investeren in internationale netwerken om zodoende ook pro-actief buitenlandse bedrijven te kunnen werven.

Gegevens van onder meer Dutch Trade Board en RVO laten zien dat bedrijven die internationaal ondernemen, hun innovatiekracht vergroten en succesvoller zijn dan bedrijven die zich alleen op de Nederlandse markt richten. De bedrijven dragen daarmee bij aan de groei van de werkgelegenheid. Dankzij internationale allianties vindt  Enschede de weg naar buitenlandse fondsen en investeringskapitaal, ondersteunt ze het bedrijfsleven bij groei en innovatie, en stimuleert  ze  de kwaliteit van onderwijsinstellingen en de talentontwikkeling van studenten. Vandaar dat Enschede haar internationale relaties koestert, zeker in zustersteden Palo Alto en Dalian, die beide gelegen zijn in economische groeiregio’s.