Landelijke portaal voor ruimtelijke plannen, maak gebruik van de attenderingsservice

06 september 2016

Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

In deze plannen staat omschreven wat de overheden van plan zijn op het vlak van ruimtelijke ordening, zoals de aanleg van nieuwe wegen of nieuwbouwwijken. Vanaf 1 januari 2010 zijn de overheden verplicht via deze website hun ruimtelijke plannen aan te bieden. Op lange termijn moeten alle bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels van Nederland op deze website te vinden zijn.

Geef uw postcode en huisnummer in op www.ruimtelijkeplannen.nl en bekijk de plannen in uw buurt.

Ook kunt u een “attenderingsservice” instellen door de gewenste provincie en gemeente te selecteren en uw mailadres op te geven, via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/attn/attenderingsService.