Lunchbijeenkomst met prijswinnende ondernemers in Rijksmuseum Twenthe

10 maart 2017

Op 10 maart ontving wethouder Patrick Welman een 10-tal ondernemers die het afgelopen jaar één of meerdere prijzen hebben gewonnen voor een informele lunchbijeenkomst.

Tijdens de bijeenkomst werd benadrukt dat deze ondernemers een waardevolle bijdrage hebben geleverd om Enschede als ondernemende stad te positioneren en Twente als ondernemende regio op de kaart te zetten. Daar zijn we trots op en dat willen we graag gezamenlijk uitdragen door elkaar beter te leren kennen. Om van elkaars kennis gebruik te maken werden al kaartjes uitgewisseld en vervolgafspraken gemaakt.

Aansluitend vond onder leiding van een bekwame gids een korte rondleiding door de indrukwekkende tentoonstelling “In het hart van de renaissance” plaats.