Onderzoek naar parkmanagement Kennispark

De gemeente Enschede en de Ondernemersvereniging Kennispark onderzoeken gezamenlijk of en welke behoefte er is aan een vorm van parkmanagement op Kennispark.

Dit is niet de eerste keer dat een dergelijk onderzoek plaatsvindt. De aanleiding voor dit hernieuwde onderzoek is de actuele wens van de gemeente Enschede om onderdelen van het beheer van de openbare ruimte over te dragen aan de bedrijven gevestigd op de bedrijventerreinen in Enschede. Dit past in de maatschappelijke ontwikkeling waarbij de rol van de overheid kleiner wordt en bedrijven zelf een rol op zich nemen bij het onderhouden en ontwikkelen van hun eigen werkomgeving. Vanzelfsprekend draagt de gemeente de bijbehorende onderhoudsbudgetten ook over.

Lees meer over het onderzoek op de website van Kennispark Twente