Samenwerken aan programma nieuwe energie Overijssel

Overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties gaan samenwerken om de Overijsselse ambitie op gebied van nieuwe energie te vertalen naar een concreet plan van aanpak.

De provincie Overijssel wil dat in 2023 20% van de energie die in Overijssel wordt gebruikt, duurzaam is opgewekt. In het nieuwe programma Nieuwe Energie komt te staan hoe dit doel kan worden bereikt.

De ontwikkeling van het programma wordt aangepakt in vijf deelthema’s die elk door een of meerdere kernpartners worden ontwikkeld. Het gaat om de thema’s gebouwde omgeving (woningen, scholen, ziekenhuizen, kantoren, etc.), industrie, transport opwekking (biomassa, aardwarmte, wind, zon) en lokale initiatieven.

De komende maanden worden uitvoeringspartners, experts, andere betrokken partijen, en inwoners uitgenodigd mee te denken en te bouwen aan het programma. Bent u ook een expert op één van de genoemde gebieden en wilt u een bijdrage leveren aan het programma? Dan kunt u zich via  de website overijsselheeftnieuwenergie.nl hiervoor opgeven. Meld u aan als expert of stuur een mail naar neo@overijssel.nl voor meer informatie.