Sociaal ondernemen wordt beloond: uitreiking nieuwe keurmerken

14 april 2017

Op 13 april zijn 15 ondernemers uit de regio Twente in het zonnetje gezet.

Zij ontvingen het Werkpakt keurmerk. Voor vier van deze ondernemers is het de eerste keer dat zij dit keurmerk in ontvangst mochten nemen. De andere ondernemers hebben een verlenging van het keurmerk ontvangen. Met dit keurmerk laten zij zien sociaal te ondernemen en een ambassadeur te zijn van de stad Enschede.

Dit keer vond de uitreiking plaats in het klooster van Thuiszorg Eanske. Op 13 februari ontvingen zij de verlenging van het Werkpakt keurmerk. Sinds het ontstaan van het keurmerk in 2013, zijn er bij de bedrijven met een Werkpakt keurmerk al 1375 vacatures vervuld in samenwerking met Werkplein Twente. Wij zijn trots op de samenwerking met deze betrokken ondernemers!

Tijdens de bijeenkomst is er naast de uitreiking van de certificaten ook kort stil gestaan bij de herijking van het Werkpakt Keurmerk. De geldigheidsduur van een Werkpakt keurmerk is aangepast. Bij een eerste aanvraag van een keurmerk is het certificaat 1 jaar geldig. Bij een aanvraag voor een verlenging van een Werkpakt Keurmerk, wordt dit certificaat bij toekenning 2 jaar geldig.

Vroeger waren re-integratiebedrijven volledig uitgesloten van een Werkpakt keurmerk. Nu kunnen bedrijven, waarvan maximaal een derde deel van hun omzet in de re-integratiewerkzaamheden omgaat, ook weer in aanmerking komen voor een keurmerk.

Ook andere Twentse gemeenten hebben al hun interesse getoond voor het keurmerk. Oldenzaal is de eerste gemeente die in 2017 ook het keurmerk kan toewijzen.

Als je vragen hebt of interesse in een Werkpakt keurmerk, neem dan contact op met jouw adviseur Werk van het Werkplein, of stuur een e-mail naar: werkpakt-keurmerk@enschede.nl