Subsidies energie-innovatie weer open vanaf 1 juli

08 juli 2016

U kunt subsidie vanaf 1 juli aanvragen voor nog 3 regelingen van de Topsector Energie.

Het gaat om Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie, Systeemintegratiestudies en de regeling Demonstratie Energie-innovatie. De Topsector Energie biedt jaarlijks ruim 100 miljoen euro subsidie aan onderzoeks- en demonstratieprojecten op het gebied van energie-innovaties.

Voor meer informatie zie: RVO