Twente goes techno 2016 - Technische bedrijven, meld u aan!

30 juni 2016

Voor een gezonde economische ontwikkeling van de bedrijven in onze regio is het belangrijk over voldoende, goed geschoold technisch personeel te kunnen beschikken. Het project “Twente goes Techno” is speciaal opgezet om hier een bijdrage aan te leveren. Doel van dit project is om meer jongeren te verleiden te kiezen voor een carrière in een technische richting.

Het behouden en werven van technische medewerkers is de komende jaren meer dan ooit nodig; zeker in Twente. Veel ervaren vaklieden gaan met pensioen en het aantal jongeren, dat voor een technische opleiding en baan kiest, loopt terug. En dit terwijl het maatschappelijk belang van techniek groot is. Bedenk immers maar eens; techniek is overal om ons heen! Van het pak melk dat je ’s ochtends uit je koelkast pakt, tot aan je mobiele telefoon…. Alles komt tot stand met techniek. Een tekort aan technische vakmensen is niet alleen een groot gemis voor het bedrijfsleven, maar heeft ook maatschappelijke gevolgen.

Dit is dan ook de reden dat we gestart zijn met het project ‘Twente goes Techno’. Onder deze noemer bezoeken jaarlijks zo’n 1500 leerlingen, ruim 50 technische bedrijven in Twente. Vaak zijn de leerlingen positief verrast bij wat ze te zien krijgen, het is namelijk merkbaar dat jongeren niet altijd een duidelijk beeld hebben van ‘het werken en leren in de techniek’. Er is voldoende afwisseling in het werk, de ruimtes zijn veelal licht en opgeruimd, de machines doen het zware werk, je kunt jezelf goed ontwikkelen en er is een prima boterham in te verdienen…. Heel anders dan jongeren vaak denken!

Op  www.twentegoestechno.nl vindt u informatie over voorgaande edities van “Twente goes Techno”.

Hoe kunt u hieraan bijdragen?

Wij zouden het bijzonder waarderen als u samen met ons wilt optrekken in het stimuleren van de jeugd om te kiezen voor een technische studierichting.

Wilt u daarom deelnemen aan het project en één of meer groep(en) scholieren ontvangen en rondleiden in uw bedrijf?

Planning:

Tussen 14 en 18 november 2016 vinden de bedrijfsbezoeken voor leerlingen plaats.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht of wilt u zich vast aanmelden?

Bel of mail dan met Irma Heetbrink, telefoon 06 126 240 52, e-mail: i.heetbrink@enschede.nl.