Uitnodiging Kick-off Sectorplan Twente 8 april 2016

Twente werkt aan een intersectorale mobiliteit.

Via het Sectorplan Twente is 6,9 miljoen euro gereserveerd om een impuls te geven aan de Twentse arbeidsmarkt voor een toekomstbestendige beroepsbevolking. Het doel is om minimaal 1.300 ‘matches’ tot stand te brengen, zodat u als werkgever bijvoorbeeld kunt voorzien in die moeilijk vervulbare vacatures en anderzijds door werkzoekenden via maatwerk te begeleiden, scholen en bemiddelen naar (ander) werk.

Heeft u als werkgever te maken met een tekort aan bepaalde specialisten? Of heeft u door reorganisatie geen plek meer voor al uw medewerkers? Dan biedt het Sectorplan Twente: Twente werkt aan intersectorale mobiliteit u wellicht mogelijkheden. Graag nodigen wij u dan ook uit voor de kick-off van het Sectorplan Twente op 8 april aanstaande (15.30 uur) bij ROC van Twente in de Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo.

Programma

15.30 – 16.00 uur Inloop

16.00 – 16.10 uur Welkom door de heer J. van der Vegt, voorzitter Twente werkt aan een intersectorale mobiliteit

16.10 – 16.30 uur Toelichting op het Sectorplan Twente door mevr. D. Klaassen, projectleider

16.30 – 17.00 uur Inleiding door dhr. E van Hijum, gedeputeerde van de provincie Overijssel en mevr. M. Kleinsman, lid provinciale staten Overijssel en oud- topsporter.

17.00 – 17.30 uur Afsluiting

Graag tot ziens op 8 april aanstaande!

 

Kijk hier voor meer informatie of meld u direct aan.