Unieke aandacht en ondersteuning voor familiebedrijven in Overijssel

01 mei 2017

Inspirerende Roadshow speciaal voor familiebedrijven op 11 mei 2017.

De samenwerkende partijen (Provincie Overijssel, Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven Windesheim, Saxion, MKB Midden, -Twente, -Deventer & Regio Zwolle, VNO-NCW Midden en Novel-T) nodigen u van harte uit voor een inspirerende Roadshow speciaal voor familiebedrijven op 11 mei 2017 van 16.00 uur tot 18.30 uur op locatie bij the Gallery, Novel-T (voorheen Kennispark) Hengelosestraat 500 7521 AN in Enschede.

De avond staat in het teken van de unieke ondersteuning die u de komende drie jaar als familiebedrijf kunt krijgen bij uw zoektocht naar en het aan de slag gaan met goed bestuur en bedrijfsopvolging. Gedeputeerde Eddy van Hijum van provincie Overijssel zal het grote belang van familiebedrijven voor de Overijsselse economie schetsen. In omzet en werkgelegenheid vormt u het fundament van onze economie. Het is úw ondernemende kracht die maatschappelijke groei en bloei mogelijk maakt.

U hebt als familiebedrijf continu te maken met een krachtenspel tussen bedrijfsbeslissingen, eigendomsverhoudingen en familiebelangen. Deze overlap maakt u uniek en is van invloed op strategische vraagstukken binnen het bedrijf en op het functioneren van de familie. Voor uw succes is het van belang dat er evenwicht is tussen dit bedrijfsbelang en familiebelang. Vooral in het precaire proces van overdracht.

Ilse Matser, lector familiebedrijven en directeur van het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven van Windesheim en Erik Wierstra lector Kennisinnovatief Ondernemerschap van Saxion laten u met voorbeelden uit de praktijk zien en ervaren welke ondersteuning zij u hierbij kunnen bieden.

Tijdens de netwerkborrel is er gelegenheid om elkaar te spreken en u zelfs al aan te melden als deelnemer aan een van de projecten.

Programma in het kort:

16.00 uur             Inloop

16.30 uur             Welkom door gedeputeerde Eddy van Hijum, toelichting belang familiebedrijven voor de regionale economie

16.45 uur             Inspiratie, kennissnack ‘Het belang van Goed Bestuur’ en ‘Succesfactoren voor succesvolle opvolging’ en uitleg projecten door Ilse Matser en Erik Wierstra

17.45 uur             Netwerkborrel

18.30 uur             Einde

Kortom een boeiende roadshow speciaal voor familiebedrijven uit Overijssel.

U kunt zich aanmelden voor een roadshow door een e-mail te sturen naar Karin Rozendal via e-mailadres landelijkexpertisecentrumfamiliebedrijven@windesheim.nl of te bellen naar +31 (0)88 469 8426.

Bekijk voor meer informatie de brochure 'Aan de slag met bedrijfsopvolging voor opvolgers in het MKB familiebedrijf'.

PDFAan de slag met bedrijfsopvolging voor opvolgers in het MKB familiebedrijf.pdf