Vereniging Euregio Bedrijvenpark neemt groenonderhoud over

27 juni 2016

Maandag 27 juni om 16:00 uur tekenen Belinda van Oenen, voorzitter van de Vereniging Euregio Bedrijvenpark en Hans van Agteren, wethouder leefomgeving een overeenkomst voor het zelfbeheer van het openbaar groen op het bedrijvenpark.

De  Vereniging Euregio Bedrijvenpark neemt daarmee het groenonderhoud en opruimen van zwerfafval op haar bedrijventerrein over van de gemeente Enschede. Door de overdracht krijgt de vereniging  meer zeggenschap over haar eigen omgeving, blijft de kwaliteit van de openbare ruimte behouden en wordt er tegelijkertijd een besparing gerealiseerd.

De overdracht van het onderhoud van het bedrijvenpark is onderdeel van een gezamenlijk traject tussen verschillende samenwerkende bedrijventerreinen en de gemeente Enschede. Doel is daarbij de inrichtingen en het onderhoud van de openbare ruimte beter af te stemmen op de behoefte van de ondernemers  op de bedrijventerreinen. Door samen te werken aan het behouden en versterken van de kwaliteit van de openbare ruimte op de terreinen, het vergroten van de biodiversiteit en duurzaamheid  en aan de arbeidsmarktdoelstellingen willen de bedrijventerreinen nu en in de toekomst aantrekkelijk blijven voor ondernemers, werknemers en klanten.

Belinda van Oenen voorzitter van de Vereniging Euregio Bedrijvenpark vertelt:

“De vereniging heeft de uitnodiging van de gemeente aangenomen om te kijken hoe we tot een bezuiniging op groenbeheer kunnen komen zonder dat dat direct gevolgen heeft voor de uitstraling. Door het groenbeheer in eigen hand te nemen, kunnen we makkelijker per gebied bepalen hoe de onderhoudsfrequentie moet zijn. Ook kunnen we spelen met frequenties, bijvoorbeeld wanneer het heel groeizaam weer of juist heel droog is geweest. Ten slotte kunnen we synergie halen uit de combinatie met het onderhoud van de bedrijfstuinen. Een goed onderhouden bedrijventerrein is ons visitekaartje naar onze klanten en eventuele toekomstige bedrijven. Verder komt het de veiligheid ten goede.

Het onderhoud hebben we als vereniging uitbesteedt aan een lokale hovenier, omdat we het belangrijk vinden gebruik te maken van de kennis en kunde van lokale ondernemers. Verder zetten we ons ook maatschappelijk in door bij het onderhoud ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten, zodat zij weer ervaring op kunnen doen.”

Vanuit het gezamenlijke traject is ook het groenonderhoud van het havengebied in Enschede overgedragen naar de Belangenvereniging Ondernemers Havengebied (BOH)