Voorbereiding Label C-verplichting kantoren

02 december 2016

In het kader van het Energieakkoord zijn afspraken gemaakt om te komen tot een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050.

Een tussenstap is de ambitie dat alle gebouwen in 2030 gemiddeld ten minste label A hebben. Energiebesparing vormt hiervoor een belangrijke pijler.
Bij de verkoop, verhuur en oplevering van utiliteitsgebouwen is een geldig energielabel verplicht. Om energiebesparing in kantoren te stimuleren, voert de minister Blok een verplichting in om kantoren tot minimaal label C te renoveren.

De verplichting houdt in dat zowel publieke als private gebouwen met een kantoorfunctie volgens de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) met een ondergrens van 100m2, uiterlijk 1 januari 2023 een Energie-Index (EI) van minimaal 1,3 dienen te hebben. Deze EI komt overeen met label C. De verplichting geldt dan voor het hele gebouw. Monumenten worden (vooralsnog) uitgezonderd van deze verplichting. De wijziging van het Bouwbesluit 2012 die nodig is voor de label C-verplichting zal in de eerste helft van 2017 in procedure worden gebracht.

Meer informatie vindt u op de site van de Rijksoverheid.