Vul de enquête van Ondernemend Twente in!

Eén van de actielijnen van Twente Werkt! van de Twente Board is het vergroten van het ondernemerschap

Mede in het kader hiervan is een aantal netwerkorganisaties gaan samenwerken in Ondernemend Twente. Nu is het moment gekomen om te peilen hoe de samenwerkende ondernemersorganisaties optimaal kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het ondernemerschap. Daartoe hebben zij een aantal vragen opgesteld. Ook is de periode aangebroken waarin de nieuwe Agenda van Twente (het meerjarenplan bedoeld om Twente sociaal-economisch te versterken) moet worden opgesteld. De Twente Board is gevraagd om daarvoor met een advies richting de regio te komen. Je inbreng daarin is van groot belang.
 
Aan jou de vraag om de enquête in te vullen (enquête is gesloten). Deze bevat, in lijn met het bovenstaande, twee hoofdelementen:

  1. waar moet de komende jaren vooral in worden geïnvesteerd om de economische groei van Twente te stimuleren en om de werkloosheid terug te dringen;
  2. hoe kunnen de samenwerkende Twentse ondernemersorganisaties (dan wel op Twentse schaal georganiseerd) hun onderlinge samenwerking beter invulling geven?

Op dit moment werken de volgende partijen al samen onder de koepel van Ondernemend Twente: IKT (Industriële Kring Twente), MKB Twente, VNO-NCW Twente, TKT (Technologie Kring Twente),  KKT (Kwaliteits Kring Twente), Verenigde Maakbedrijven Oost (VMO), Ammon, Stichting Fris, WTC Twente, Metaalunie Overijssel. Deze partijen worden daarbij ondersteund door Kennispark/Powered by Twente en de Kamer van Koophandel. Er zijn inmiddels meerdere organisatie benaderd.
 
Neem de kans om je inbreng te leveren en vul bijgaande enquête in; het kost je maximaal 10 minuten.

De mogelijkheid bestaat dat je, door verschillende lidmaatschappen, ook via meerdere organisaties wordt benaderd.

Uiteraard is het invullen van één enquête voldoende.