Winkelcentrum Zuid is beloond met de derde ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

23 januari 2017

Deze beloning is te danken aan verbeteringen als meer verlichting, extra beveiliging en het vernieuwen van het calamiteitenplan.

Ook ligt er een maatregelenpakket ter verbetering van de veiligheid klaar, dit zal in komende drie jaar worden gerealiseerd. Hierbij wordt onder meer ingezet op het terugdringen van diefstal en de verbetering van brandveiligheid.

Het certificaat van het keurmerk wordt op 1 februari door wethouder Van Houdt uitgereikt.