Alert message

Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Accountmanagers

De accountmanagers van het Ondernemersloket Enschede helpen ondernemers bij zaken als vergunningen, personeel, bereikbaarheid, bedrijfshuisvesting en milieuzaken.