Graafwerkzaamheden in de openbare ruimte

Als u graafwerkzaamheden wilt uitvoeren in (de openbare ruimte van) de gemeente Enschede, moet u rekening houden met een aantal voorwaarden voordat u met uw werkzaamheden mag beginnen. U krijgt hier een overzicht van de belangrijkste voorwaarden en de handelingen die u moet verrichten.

Wat zijn de voorwaarden?

Wat u altijd moet doen
Voor u aan uw graafwerkzaamheden mag beginnen moet u altijd het volgende doen:

  • Voorafgaand aan de start van mechanische graafwerkzaamheden moet u altijd een graafmelding (klic-melding) doen bij het Kadaster. Dit in het kader van de landelijke Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). Deze wetgeving geldt overigens ook voor graafwerkzaamheden in niet-openbare terreinen. Zie het onderdeel over de WION en de website www.kadaster.nl/klic voor alle relevante informatie;
  • Voordat u gaat graven moet u altijd minimaal twee werkdagen voor de start van de graafwerkzaamheden een melding doen via de website: meldpunt.gemeenten.opbrekingen.nl. Zie onderdeel ‘Gemeentelijke achtergrondinformatie’ bij 'Wat moet ik nog meer weten?' voor meer informatie.

Wat u ook moet doen
Voor alle graafwerkzaamheden met een gezamenlijke lengte van meer dan 25 m1 moet u een instemmingsbesluit aanvragen. Dit doet u door middel van het onderstaande formulier. Dit formulier, samen met een tracétekening, moet u tenminste acht weken voordat u met de werkzaamheden wilt starten aanleveren bij de Gemeente Enschede. U kunt de bestanden sturen naar postbus20@enschede.nl. De termijn van 8 weken kan in verband met dringende redenen verlengd worden met maximaal 8 weken.

Het aanvraagformulier voor een instemmingsbesluit vindt u hier: aanvraagformulier instemmingsbesluit.

Voorschriften voor uitvoeren van de werkzaamheden
Bij het uitvoeren van de werkzaamheden dient u deze te verrichten conform de voorschriften in het instemmingsbesluit (indien van toepassing) en de voorschriften, zoals verwoord in het Handboek Kabels en Leidingen van de Gemeente Enschede (pdf) .

Reparaties en onderhoud kabels en leidingen
In geval van reparaties of onderhoud aan kabels of leidingen in of op openbare gemeentegrond moet voorafgaande aan de werkzaamheden een melding worden gedaan. Bij storingen met een spoedeisend karakter, waarvoor uitstel van het verhelpen van de storing niet mogelijk is en de storing buiten de normale werktijden plaatsvindt, dient de melding achteraf, doch uiterlijk binnen een werkdag te worden gedaan. Dit moet via het Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte via de website meldpunt.gemeenten.opbrekingen.nl

Overige zaken
Wij maken u er nog op attent dat indien de aanvraag mede betrekking heeft op gronden van een andere gedoogplichtige dan de gemeente, u verplicht bent, alvorens de aanvraag in te dienen overleg te voeren met alle rechthebbenden op de openbare gronden waarin of waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. U dient bij de aanvraag dan een verslag van dit overleg toe te voegen aan uw aanvraag.

Wat  moet ik nog meer weten?

Gemeentelijke achtergrondinformatie
Alle relevante achtergrondinformatie en documenten voor de gemeente Enschede vindt u hieronder:

Landelijke achtergrondinformatie
Naast de gemeentelijke regels en wetgeving is er ook landelijke wetgeving relevant. De belangrijkste wet is de WION.
Op de website www.kadaster.nl/klic vindt u hierover alle relevante landelijke informatie.

Aanvullende informatie nodig vanuit de gemeente Enschede?
Als u bij het kadaster een graafmelding heeft gedaan binnen de gemeente Enschede, dan ontvangt u via het kadaster onder andere een overzicht met de liggingsgegevens van de gemeentelijke kabels en leidingen. In deze gegevens is alleen ligging van de kabel of leiding te zien en zijn geen aanvullende detailgegevens opgenomen.
Mocht u aanvullende informatie over de gemeentelijke kabels en leidingen nodig hebben (bijvoorbeeld detailinformatie of informatie over huisaansluitingen), dan kunt u tijdens kantoorurencontact opnemen met de gemeente Enschede via telefoonnummer 053-4817600.

Vragen of opmerkingen
Alle vragen of een klacht met betrekking tot het beheer en onderhoud van de openbare ruimte kunt u melden via dit digitale loket onder: Meldingen of klachten over de openbare ruimte

Op werkdagen van 09.00-17.00 uur kunt u uw vragen of klacht ook telefonisch melden via telefoonnummer 053-4817600.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.