Graafwerkzaamheden in de openbare ruimte

Als u graafwerkzaamheden wilt uitvoeren in (de openbare ruimte van) de gemeente Enschede, moet u rekening houden met een aantal voorwaarden voordat u met uw werkzaamheden mag beginnen. U krijgt hier een overzicht van de belangrijkste voorwaarden en de handelingen die u moet verrichten.

Wat u altijd moet doen

Voor u aan uw graafwerkzaamheden mag beginnen moet u altijd het volgende doen:

  • Voorafgaand aan de start van mechanische graafwerkzaamheden moet u altijd een graafmelding (klic-melding) doen bij het Kadaster. Dit in het kader van de landelijke Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). Deze wetgeving geldt overigens ook voor graafwerkzaamheden in niet-openbare terreinen. Zie het onderdeel over de WION en de website www.kadaster.nl/klic voor alle relevante informatie;
  • Voordat u gaat graven moet u altijd minimaal twee werkdagen voor de start van de graafwerkzaamheden een melding doen via de website: meldpunt.gemeenten.opbrekingen.nl. Zie onderdeel ‘Gemeentelijke achtergrondinformatie’ bij 'Wat moet ik nog meer weten?' voor meer informatie.
  • Gemeente Enschede verleent alleen instemmingsbesluiten voor werkzaamheden in de openbare ruimte in beheer bij de gemeente Enschede. Als een deel van het tracé over particuliere grond loopt moet de aanvraag binnen 4 weken na indiening aangevuld worden met toestemming van de particuliere grondeigenaren. Als het gehele tracé in, door of over particuliere grond loopt hoeft u geen instemmingsbesluit bij de gemeente Enschede aan te vragen.

Wanneer er geen instemmingsbesluit nodig is

Er is geen instemmingsbesluit vereist voor graafwerkzaamheden:

  • met een gezamenlijke lengte van maximaal 25 m1 of
  • een lasgat van met een oppervlakte van maximaal 16 vierkante meter.

Hoe u een Instemmingsbesluit aanvraagt

  • Voor alle graafwerkzaamheden in de openbare ruimte die hieraan niet voldoen, moet u een instemmingsbesluit aanvragen. Vraag digitaal een instemmingsbesluit aan.
  • Voor de aanvraag van het instemmingsbesluit heeft u e-Herkenning nodig.
  • Met e-Herkenning kunt u zich online identificeren en uw zaken digitaal regelen met de overheid.
  • Als u geen e-Herkenning heeft, moet u dit eerst aanvragen. Informatie hierover vindt u op eherkenning.nl.

Bijlagen bij de aanvraag

Bij een instemmingsbesluit worden bijlagen gevraagd, o.a. een overzichtstekening en de KLIC-melding. Wij adviseren u de bijlagen digitaal bij de hand te hebben voordat u de aanvraag doet. U voegt de bewijsstukken toe aan het eind van de aanvraag. 

Voorschriften voor uitvoeren van de werkzaamheden

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden dient u deze te verrichten conform de voorschriften in het instemmingsbesluit (indien van toepassing) en de voorschriften, zoals verwoord in het Handboek Kabels en Leidingen van de Gemeente Enschede.

Reparaties en onderhoud kabels en leidingen

In geval van reparaties of onderhoud aan kabels of leidingen in of op openbare gemeentegrond moet voorafgaande aan de werkzaamheden een melding worden gedaan. Bij storingen met een spoedeisend karakter, waarvoor uitstel van het verhelpen van de storing niet mogelijk is en de storing buiten de normale werktijden plaatsvindt, dient de melding achteraf, doch uiterlijk binnen een werkdag te worden gedaan. Dit moet via het Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte via de website meldpunt.gemeenten.opbrekingen.nl.

Wat  moet ik nog meer weten?

Gemeentelijke achtergrondinformatie

Alle relevante achtergrondinformatie en documenten voor de gemeente Enschede vindt u hieronder:

Landelijke achtergrondinformatie
Naast de gemeentelijke regels en wetgeving is er ook landelijke wetgeving relevant. De belangrijkste wet is de WION.
Op de website www.kadaster.nl/klic vindt u hierover alle relevante landelijke informatie.

Aanvullende informatie nodig vanuit de gemeente Enschede?
Als u bij het kadaster een graafmelding heeft gedaan binnen de gemeente Enschede, dan ontvangt u via het kadaster onder andere een overzicht met de liggingsgegevens van de gemeentelijke kabels en leidingen. In deze gegevens is alleen ligging van de kabel of leiding te zien en zijn geen aanvullende detailgegevens opgenomen.
Mocht u aanvullende informatie over de gemeentelijke kabels en leidingen nodig hebben (bijvoorbeeld detailinformatie of informatie over huisaansluitingen), dan kunt u tijdens kantoorurencontact opnemen met de gemeente Enschede via telefoonnummer 053-4817600.

Vragen of opmerkingen
Alle vragen of een klacht met betrekking tot het beheer en onderhoud van de openbare ruimte kunt u melden via dit digitale loket onder: Meldingen of klachten over de openbare ruimte

Op werkdagen van 09.00-17.00 uur kunt u uw vragen of klacht ook telefonisch melden via telefoonnummer 053-4817600.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.