Kapvergunning en-melding

Voor het kappen of uitvoeren van werkzaamheden aan bomen en andere houtopstanden (zoals houtwallen, houtsingels, hakhout en bos) moet u een (omgevings)vergunning aanvragen of een melding doen. In Enschede gelden namelijk algemene regels om met elkaar het groene karakter en de bomen van Enschede te beschermen.

Deze regels betekenen dat u bijvoorbeeld niet zomaar uw beschermwaardige boom, houtwal of bos mag kappen of op andere wijze beschadigen. U moet dan eerst een vergunning aanvragen, waarna het college aan de hand van vastgestelde criteria bepaalt of zij de vergunning aan u verleent.
In sommige gevallen hoeft u alleen een melding te doen.

Alle informatie over bomen of het aanvragen van de omgevingsvergunning en het doen van een melding voor het kappen van een boom vindt u op: www.enschede.nl/bomen.