Kapvergunning en-melding

Voor het kappen of uitvoeren van werkzaamheden aan bomen en andere houtopstanden (zoals houtwallen, houtsingels, hakhout en bos) moet u een (omgevings)vergunning aanvragen of een melding doen. In Enschede gelden namelijk algemene regels om met elkaar het groene karakter en de bomen van Enschede te beschermen.

Deze regels betekenen dat u bijvoorbeeld niet zomaar uw beschermwaardige boom, houtwal of bos mag kappen of op andere wijze beschadigen. U moet dan eerst een vergunning aanvragen, waarna het college aan de hand van vastgestelde criteria bepaalt of zij de vergunning aan u verleent.
In sommige gevallen hoeft u alleen een melding te doen.

Alle informatie over bomen of het aanvragen van de omgevingsvergunning en het doen van een melding voor het kappen van een boom vindt u op: www.enschede.nl/bomen.

Ik wil voor het kappen of uitvoeren van werkzaamheden aan mijn boom of andere houtopstand een:

Let op
De melding moet u minimaal 15 werkdagen voor het kappen van uw boom/houtopstand indienen. Is het wel echt nodig om deze kapaanvraag of een melding te doen? Welke regels gelden er in het algemeen? Lees daarom eerst de 'Voorwaarden'  en 'Bijzonderheden'.

Vergunning aanvragen
Een aanvraag kan bestaan uit meerdere bomen. Bijvoorbeeld als u vanwege een project meerdere bomen moet kappen. U kunt dan één vergunningaanvraag doen voor deze bomen.

De kosten voor het aanvragen van een vergunning voor het kappen en/of verrichten van werkzaamheden aan een boom/ houtopstand zijn afhankelijk van het aantal bomen waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. De kosten bedragen:

Aantal bomen waarvoor vergunning wordt aangevraagd: Kosten vergunning 2020
1 boom € 115,20

2 t/m 5 en/óf houtwal

€ 219,70
6 t/m 10 bomen € 402,60
Bij 11 of meer bomen € 584,95

Melding
Aan het doen van een melding voor het kappen van een boom of ander houtopstand zijn geen kosten verbonden. Ook hiervoor geldt dat u één melding kunt doen voor meerdere bomen.

Op www.enschede.nl/bomen onder “Kapvergunning en meldingsplicht” vindt u alle informatie of er voor uw boom een vergunning of melding nodig is om deze te mogen kappen.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.