Objecten plaatsen in de openbare ruimte

Het plaatsen van een object in de openbare ruimte moet u altijd melden bij de gemeente. Zonder een melding of goedkeuring van de aangevraagde ontheffing vanuit de gemeente mag u geen objecten plaatsen in de openbare ruimte. Een object is bijvoorbeeld een steiger, container of hijskraan.

Bovendien heeft u in een aantal gevallen een ontheffing nodig. Dit is het geval wanneer u het object plaatst:

  • in het Stadserf van Enschede
  • op een fietspad, weg, rijbaan of nabij kruisingen
  • op calamiteitenroutes
  • nabij een uitweg
  • op of nabij een busbaan/busroute
  • op of nabij brandkranen/kabels/leidingen
  • in de onmiddellijke nabijheid van een beschermwaardige boom.

Onder het tabblad Aanvragen vindt u het digitale formulier om een melding te doen of een ontheffing aan te vragen.

U moet de aanvraag of melding minimaal 15 werkdagen voor de 1e dag van de plaatsing indienen.