Objecten plaatsen in de openbare ruimte

Als u een object in de openbare ruimte wilt plaatsen (bijvoorbeeld een steiger, container of een kraan) dan moet u dit melden.

U hebt echter ook een ontheffing nodig als u een voorwerp wilt plaatsen:

  • in het stadserf van Enschede (kaart)
  • op een fietspad, rijbaan of nabij kruisingen
  • op calamiteitenroutes
  • nabij een uitweg
  • op of nabij een busbaan/busroute
  • op of nabij brandkranen/kabels/leidingen
  • in de onmiddellijke nabijheid van een beschermwaardige boom (artikel 4:10 APV).

Dien tenminste 3 weken van tevoren een melding in of vraag een ontheffing aan.

Voor een melding kunt u gebruik maken van het digitaal formulier “melding openbare ruimte”. Voor een ontheffing kunt u gebruik maken van het digitaal formulier “ontheffing openbare ruimte.

U kunt de formulieren ook telefonisch aanvragen via 14053.

Overige benodigde ontheffingen
Voor het plaatsen van objecten in de openbare ruimte bent u precariobelasting verschuldigd. De hoogte van de tarieven kunt u nalezen via de ‘verordening op de precariobelasting
Als u objecten in het stadserf van Enschede wilt plaatsen heeft u in ieder geval ook een Stadserfontheffing nodig.

Wilt u voertuigen bij objecten plaatsen in een gebied waar betaald parkeren geldt of een parkeervergunning vereist is, dan hebt u ook een parkeerontheffing nodig.

Aan het indienen van een melding zijn geen kosten verbonden.

De leges voor het verkrijgen van een ontheffing bedragen € 184,20. Ook als uw ontheffingsverzoek wordt afgewezen, bent u deze leges verschuldigd. Dit kunt u nalezen in de legesverordening. Wanneer u een object plaatst en daarvoor een (tijdelijke) wegafzetting of verkeersomleiding nodig is, dan worden de kosten daarvan bij u in rekening gebracht.

Omdat de gemeente eigenaar van de grond in de openbare ruimte is en verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het trottoir, de rijbaan en de groenstroken, heeft ze hiervoor een aantal regels opgesteld. Als u een object in de openbare ruimte wilt plaatsen, dan moet u dit melden. Hiervoor geldt dan wel dat (APV tekst Objecten in de openbare ruimte):

  • u geen schade toebrengt aan de openbare ruimte
  • de openbare ruimte veilig gebruikt en goed onderhouden kan worden
  • er geen hinder, overlast of een gevaarlijke situatie optreedt

Het maken van handelsreclame door middel van objecten valt niet onder de voorschriften ten aanzien van het plaatsen van objecten in de openbare ruimte. Hiervoor gelden namelijk de regels voor het ‘voeren van handelsreclame bij, op of aan (on)roerende zaken in Enschede’.

Objecten plaatsen tijdens evenementen kan en mag alleen als het object onderdeel is van het betreffende evenement.

Uitstallingen vallen niet onder de algemene regels voor objecten in de openbare ruimte. Hiervoor gelden de beleidsregels ‘Uitstallingen in de openbare ruimte’.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.

Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaring met onze digitale dienstverlening. Geef ons uw mening.