Uitweg of inrit

Als u een uitweg (bijvoorbeeld een oprit, uitrit of afrit ) wilt aanleggen moet u altijd contact opnemen met de gemeente Enschede. Omdat de gemeente als eigenaar van de grond verantwoordelijk is, heeft ze een aantal voorwaarden gesteld. Deze zijn opgesteld om de (verkeers)veiligheid te waarborgen en om ervoor te zorgen dat de gemeente de openbare ruimte op goede wijze kan beheren en onderhouden.

Als u voldoet aan de voorwaarden mag u een uitweg aan laten leggen door de gemeente. U kunt hiervoor contact opnemen met het stadsdeel waarin u woont via www.enschede.nl  
Hetzelfde geldt als u een bestaande uitweg veranderd of heringericht wilt hebben. Het zelf aanleggen van een uitweg is niet toegestaan.

Als u niet voldoet aan de voorwaarden, maar toch een uitweg wilt aanleggen, kunt een verzoek doen om een ontheffing via www.omgevingsloket.nl *.De ontheffing uitwegen is echter alleen in zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk.

* in het omgevingsloket wordt de term vergunning gebruikt in plaats van ontheffing. U kunt het formulier in het omgevingsloket gewoon gebruiken