Uitweg of inrit

Als u een uitweg (bijvoorbeeld een oprit, uitrit of afrit ) wilt aanleggen moet u altijd contact opnemen met de gemeente Enschede. Omdat de gemeente als eigenaar van de grond verantwoordelijk is, heeft ze een aantal voorwaarden gesteld. Deze zijn opgesteld om de (verkeers)veiligheid te waarborgen en om ervoor te zorgen dat de gemeente de openbare ruimte op goede wijze kan beheren en onderhouden.

Als u voldoet aan de voorwaarden mag u een uitweg aan laten leggen door de gemeente. U kunt hiervoor contact opnemen met het stadsdeel waarin u woont via www.enschede.nl  
Hetzelfde geldt als u een bestaande uitweg veranderd of heringericht wilt hebben. Het zelf aanleggen van een uitweg is niet toegestaan.

Als u niet voldoet aan de voorwaarden, maar toch een uitweg wilt aanleggen, kunt een verzoek doen om een ontheffing via www.omgevingsloket.nl *.De ontheffing uitwegen is echter alleen in zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk.

* in het omgevingsloket wordt de term vergunning gebruikt in plaats van ontheffing. U kunt het formulier in het omgevingsloket gewoon gebruiken

Aanleg

Voor het aanleggen van een nieuwe uitweg of het veranderen van een bestaande uitweg, maakt de gemeente een offerte op maat voor u. U kunt daarna besluiten of u de uitweg dan wilt laten aanleggen.
Als er voor de aanleg van de uitweg objecten in de openbare ruimte moeten worden verplaatst (bijvoorbeeld een lantaarnpaal) worden deze kosten ook bij u in rekening gebracht. Hiervoor krijgt u dan ook een offerte van de gemeente.

Ontheffing

De kosten voor het verkrijgen van een ontheffing bedragen € 181,55. Ook als uw ontheffingsverzoek wordt afgewezen bent u leges verschuldigd.

De voorwaarden voor het aanleggen van een uitweg kunt u nalezen in de ‘beleidsregels uitwegen’. De voorwaarden gelden voor mogelijke uitwegen die ontsluitingsmogelijkheden bieden naar een openbare weg binnen de gemeentegrenzen van Enschede.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.