Reclame

Op openbaar terrein (grond die in eigendom is van de gemeente) mag u in bepaalde gevallen reclame plaatsen. Kijk onder het tabblad voorwaarden voor specifieke informatie.

Voor het maken van reclame op eigen terrein of om reclame (zoals bedoeld in art. 4.15 van de APV) op of aan uw gevel te plaatsen, hoeft u geen melding te doen of vergunning aan te vragen. Wel moet u zich aan bepaalde regels houden, zie hiervoor het tabblad ‘Voorwaarden’.

Als u aan de voorwaarden voldoet, heeft u geen vergunning nodig en maakt u dus geen kosten. Als u niet aan de voorwaarden voldoet, kunt u in uitzonderlijke gevallen een omgevingsvergunning krijgen. De kosten om deze aanvraag in behandeling te nemen, bedragen € 122,85.

Regels voor twee gebieden

De regels zijn niet voor iedereen hetzelfde. Enschede is namelijk opgedeeld in 2 gebieden: (kaart).

1.    Gebieden met een hoge beeldregie
2.    Gebieden met een basis beeldregie

In de gebieden met een hoge beeldregie is het bijvoorbeeld alleen maar toegestaan om een reclame aan een gevel te plaatsen die bestaat uit losse letters en/of een logo. Binnen de gebieden met een basis beeldregie is het wel mogelijk om een bord aan de gevel te plaatsen met daarop de naam van de onderneming. 

Reclame aan eigen gevel:

 • De reclame past goed bij de gevel en doet geen afbreuk aan de architectuur van het gebouw;
 • De reclame slaat op de activiteit die in het gebouw wordt verricht;
 • Bij overdekte winkelcentra en bedrijfsverzamelgebouwen staan de namen van de bedrijven op een gemeenschappelijk bord;
 • De reclame staat op de bedrijfsgevel, niet op bijvoorbeeld een bovengelegen woning. Een banier mag daar dan weer wel;
 • Het gevelvlak tussen begane grond en eerste verdieping is niet in zijn geheel bedekt met reclame. Zo wordt een visuele scheiding tussen de bouwlagen voorkomen;
 • De verkeersveiligheid wordt niet in gevaar gebracht. Weggebruikers ondervinden geen hinder van de reclame;
 • Er ontstaat geen ernstige hinder voor de omgeving, niet door trilling, niet door licht en niet door geluid. In de geluidsnota staan normen om dit objectief te kunnen bepalen.

Per (on)roerende zaak is de volgende reclame toegestaan:

 • maximaal één evenwijdig aan de gevel aangebrachte reclame in de zone tussen begane grond en onderkant kozijn van de eerste verdieping, en minimaal 50 cm uit de zijkant of hoek van het gebouw. Binnen het gebied met een Hoge beeldregie mag de reclame alleen bestaan uit losse letters en/of een logo;
 • maximaal één haaks op de gevel geplaatste reclame die bestaat uit en voldoet aan:
  1.    een uithangbord met de maximale afmeting van 0,5m²; of
  2.    een banier die maximaal 70 cm uit de gevel steekt en een maximale afmeting van 1,0 m2.
 • Verder is de volgende reclame toegestaan:
  1.    raamstickers tot maximaal 10% van het glasoppervlakte van de totale gevel, waarbij de bestickering minimaal 100 mm afstand tot een kozijn heeft;
  2.    een vlag, die maximaal 1.5 m uit de gevel steekt en een maximale afmeting van 0,5 m²;
  3.    een naambord bij een bedrijf (geen detailhandel) met een maximaal oppervlakte van 0,5 m².

Lees ook de Handleiding Beeldkwaliteit Gevels en Reclame in het Centrum van Enschede en informatie over de terrasregels.

Uitzonderingen op deze regels zijn:

 • Reclames die bouwwerken zijn in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Overheid.nl).
 • Reclames die uitstallingen zijn in de zin van het uitstallingenbeleid van de gemeente.

Reclame op openbaar terrein

Voor het maken van reclame op openbaar terrein kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

 • Adverteren op A0-frames aan lichtmasten. Dit kan via Centercom Buitenreclame (tel. 020-460 90 85);
 • Adverteren in verlichte reclamevitrines van 2m² en 8m² formaat via JCDecaux (tel. 020 - 660 75 00);
 • Adverteren in verlichte reclamevitrines in abri’s. Dit kan via Exterion Media (085- 888 31 29);
 • Het laten aanbrengen van een lichtbak aan een lichtmast door het Nationaal Publiciteits Bureau B.V. (tel. 023 - 538 48 44).

Andere vormen van reclame op openbaar terrein zijn in Enschede niet toegestaan.

Plakzuilen

Voor niet-commerciële reclame kunt u ook gebruik maken van plakzuilen waarop u posters kunt aanbrengen.

De locaties van deze plakzuilen kunt u opzoeken in deze Google Map. De locaties van de plakzuilen op het UT-terrein kunt u ook als pdf downloaden.

Uitzonderingen op de hierboven genoemde regels zijn:

 • Reclames die bouwwerken zijn in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Overheid.nl).
 • Reclames die uitstallingen zijn in de zin van het uitstallingenbeleid van de gemeente.

Het is denkbaar dat een reclame niet (geheel) kan voldoen aan de nadere regels. Het college van burgemeester en wethouders kan hiervoor in uitzonderlijke gevallen een omgevingsvergunning voor verlenen. Omdat het hier om een uitzondering gaat adviseren wij u met klem om eerst een vooroverleg in te dienen.
 
Aanvragen conceptaanvraag of omgevingsvergunning  (www.omgevingsloket.nl)
Wanneer u een conceptaanvraag of een aanvraag omgevingsvergunning indient, moet u het aanvraagformulier compleet, met de gevraagde bijlagen, digitaal via deze site  indienen. Als de aanvraag niet volledig of op tijd is ingediend wordt de aanvraag niet behandeld. U moet de vergunning tenminste 8 weken van te voren aanvragen.

Bij de aanvraag moet u in ieder geval indienen:

 • Een onderbouwing waarom u wilt afwijken van de algemene regels;
 • Een situatietekening op schaal 1:500 of 1:1000;
 • Een tekening van de aanzichten van de reclame. Als de reclame op een gevel wordt aangebracht, moet ook de gevel op de tekening zijn aangebracht. De tekening moet op schaal getekend zijn en voorzien van maatvoering;
 • Aanvraagformulier.

Omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’
Het kan zijn dat u een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’ nodig heeft. Vult u voor de zekerheid een vergunningencheck voor ondernemers  in (Omgevingsloket.nl).

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.