Standplaatsen

Voor een vaste, tijdelijke of promotiestandplaats (bijvoorbeeld een kraam of verkoopwagen) in de openbare ruimte, hoeft u geen vergunning aan te vragen. Wel gelden algemene regels (zie hiervoor ook het tabblad ‘Bijzonderheden’)

In principe mag u alleen een standplaats inrichten op de daarvoor aangewezen locaties.

Voor zowel vaste, tijdelijke als promotiestandplaatsen ligt de regie bij winkeliersverenigingen, parkmanagementorganisaties op bedrijventerreinen en ondernemersverenigingen. Voor standplaatsen in de binnenstad (binnen stadserf) kunt u contact opnemen met afdeling evenementen van Enschede Promotie via telefoonnummer 053-4801970 of e-mailadres standplaatsen@enschedepromotie.nl

De gemeente Enschede brengt geen kosten in rekening voor een standplaats. Wel betaalt u huurpenningen aan de winkeliersvereniging, parkmanagementorganisatie, Enschede Promotie of het Kennispark.

Algemene regels standplaatsen

  • Voor de verkoop van oliebollen en kerstbomen mogen uitsluitend tijdelijke standplaatsen worden ingericht.
  • Op promotiestandplaatsen mogen geen goederen ter verkoop worden aangeboden of ruilhandel worden bedreven. Zij zijn uitsluitend bedoeld voor het geven van informatie of het verstrekken van producten zonder direct winstoogmerk.
  • Voor vaste standplaatsen die gedurende het gehele jaar mogen worden ingericht, zijn een beperkt aantal locaties beschikbaar.
  • Het gebruik van de standplaats is dusdanig dat de (verkeers)veiligheid is gewaarborgd en dat geen overlast/hinder kan optreden voor derden.
  • Als u fysieke middelen of objecten gebruikt, dan mag/mogen deze op geen enkele wijze vast in de grond verankerd worden.
  • De standplaats moet na vertrek schoon worden achtergelaten.
  • Terrasmeubilair is niet toegestaan.
  • Versterkte muziek is niet toegestaan.
  • De standplaats mag slechts worden ingenomen tijdens de winkelopeningstijden zoals beschreven in de Winkeltijdenwet en/of Winkeltijdenverordening.

Daarnaast geldt dat tijdens evenementen en/of warenmarkten geen standplaatsen op het evenementterrein of het warenmarktterrein zijn toegestaan. Tenzij ze deel uitmaken van het betreffende evenement of als dagplaatshouder van de warenmarkt.

Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier of neem contact op met het Ondernemersloket, telefoon 053-4815150 of via e-mail ondernemersloket@enschede.nl