Evenementenvergunning

Wat geldt er in het kader van Covid-19?

Sinds 1 juli is er weer meer mogelijk. We kijken in Twente naar wat wel kan in plaats van wat niet mag. Als we afstand blijven houden, drukte mijden en onze eigen verantwoordelijkheid nemen, kunnen we de verspreiding van het virus voorkomen. In Twente volgen we de landelijke lijn. Wij wijken dus zo min mogelijk af van de lijn die vanuit de Rijksoverheid aangehouden wordt. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de Veiligheidsregio www.vrtwente.nl/corona.

Het is verboden om evenementen te organiseren zonder vergunning van de burgemeester van Enschede. Dit staat in artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wanneer is het nodig?

‘Elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’ is een evenement. Hierbij kunt u denken aan een herdenkingsplechtigheid, braderie, dance-event, beurs, verkoopevenement in evenementenhal, marathon, optocht en kleine evenementen zoals een buurtfeest of een straatfeest. Hiervoor heeft u een evenementenvergunning (of melding) nodig.
Uitzonderingen zijn bioscoop-, theatervoorstellingen, betogingen e.d.

Melding of vergunning?

Voor bepaalde evenementen is een melding voldoende. Voor andere evenementen moet u een vergunning aanvragen. 
Een melding gaat sneller en eenvoudiger. Kijk onder 'Voorwaarden' of u genoeg heeft aan een melding.