Feiten en cijfers

Op www.kennispunttwente.nl vindt u cijfers en trends van Enschede op het gebied van opleiding, arbeidsmarkt en bedrijvigheid. Kennispunt maakt ook de Twente index. De cijfers hiervoor kunt u bekijken op www.twenteindex.nl.

Monitor Economische ontwikkeling

De Monitor Economische ontwikkeling geeft een goed beeld van de stand van de lokale economie en de ontwikkelingen in de economie gedurende de laatste jaren. In de monitor geven werkgelegenheids- en werkloosheidscijfers inzicht in de Enschedese banenmotor.

PDFEconomische ontwikkeling Enschede 2017.pdf

Beleving ondernemersklimaat

De Peiling OndernemingsKlimaat geeft weer hoe ondernemers in Enschede het ondernemingsklimaat in 2014 waarderen. Dit is de meest recente peiling.

PDFpeiling Ondernemingsklimaat.pdf

Binnenstadsmonitor

De binnenstadsmonitor biedt inzicht in het actueel functioneren van de binnenstad, waarbij ingegaan wordt op enkele aandachtsvelden: 

  • shops & stores - omvang en samenstelling winkelaanbod, leegstand en werkgelegenheid in de binnenstad;
  • moves - meting bezoekersstromen op vastgestelde telpunten;
  • experience - peiling naar bezoekmotief en -gedrag, waardering, bestedingen en bezoekerskenmerken;
  • herkomst - peiling naar herkomst bezoekers en uitsplitsing resultaten bezoekersenquête naar herkomst.

PDFBinnenstadsmonitor 2016.pdf

PDFBinnenstadsmonitor herkomstpeiling-binnenstadsenquete.pdf

Dynamiek binnenstad in kaart

Beschikbare ruimte

Jaarlijks (april) neemt Locatus de leegstand in onze binnenstad op. Om de ontwikkelingen op dit vlak inzichtelijk te maken, geven we elk kwartaal een update over de leegstaande panden die door Locatus zijn geregistreerd. Zijn ze ondertussen al ingevuld (of is de nieuwe invulling al bekend), welke panden worden verbouwd en voor welke panden zijn gesprekken gaande over nieuwe invulling? In een volgende stap nemen we ook de panden op die tussen de metingen van Locatus door, leeg komen te staan.

Via onderstaande afbeelding komt u op een interactieve kaart. Deze laat u per onderdeel zien hoe de binnenstad ervoor staat. Door te klikken in de legenda krijgt u een beeld van de dynamiek in de leegstand.
Passanten

Eens per jaar wordt ook de drukte van bezoekersstromen gemeten in de binnenstad. Via onderstaande afbeelding komt u op een interactieve kaart. Op deze kaart kunt u per jaar zien waar de bezoekers lopen en waar het het drukste is.


 

 

Passantentellingen via sensoren

De gemeente telt met ingang van september 2017 de drukte in de binnenstad via sensoren. De sensoren vangen wifi-signalen op en kunnen daarmee passanten tellen, bepalen hoe lang mensen in de binnenstad zijn, welke routes worden gelopen en of mensen terug komen naar de binnenstad. Op onze website vindt u antwoorden op mogelijke vragen over deze manier van tellen.