Feiten en cijfers

Op de website van Kennispunt Twente vindt u cijfers en trends van Enschede op het gebied van opleiding, arbeidsmarkt en bedrijvigheid. Kennispunt maakt ook de Twente index.

Monitor Economische ontwikkeling

De Monitor Economische ontwikkeling geeft een goed beeld van de stand van de lokale economie en de ontwikkelingen in de economie gedurende de laatste jaren. In de monitor geven werkgelegenheids- en werkloosheidscijfers inzicht in de Enschedese banenmotor. 

Monitor Economische ontwikkeling Enschede 2018

Beleving ondernemersklimaat

De Peiling OndernemingsKlimaat geeft weer hoe ondernemers in Enschede het ondernemingsklimaat in 2014 waarderen. Dit is de meest recente peiling.

PDFpeiling Ondernemingsklimaat.pdf

Feiten en cijfersBinnenstadsmonitor

Gegevens over de binnenstad zoals bezoekers, banen, leegstand, vastgoed, winkels&horeca en inwoners kunt u vinden op www.binnenstadsmonitorenschede.nl.

Ook bevragen wij jaarlijks de bezoekers van de binnenstad: wat is hun bezoekreden, wat maakt de binnenstad aantrekkelijk, met welke vervoersmiddel komen mensen naar de binnenstad, hoeveel geld wordt gemiddeld uitgegeven bij een bezoek etc. Deze uitkomsten vindt u in de binnenstadsenquête 2019.

Dynamiek binnenstad in kaart