Feiten en cijfers

Logo Kennispunt Twente

Op de website van Kennispunt Twente vindt u cijfers en trends van Enschede op het gebied van opleiding, arbeidsmarkt en bedrijvigheid. Kennispunt maakt ook de Twente index.

Monitor Economische ontwikkeling

De Monitor Economische ontwikkeling geeft een goed beeld van de stand van de lokale economie en de ontwikkelingen in de economie gedurende de laatste jaren. In de monitor geven werkgelegenheids- en werkloosheidscijfers inzicht in de Enschedese banenmotor. 

PDFEconomische Monitor Enschede 2019

Gegevens over de binnenstad zoals bezoekers, banen, leegstand, vastgoed, winkels&horeca en inwoners kunt u vinden op www.binnenstadsmonitorenschede.nl.

Ook bevragen wij jaarlijks de bezoekers van de binnenstad: wat is hun bezoekreden, wat maakt de binnenstad aantrekkelijk, met welke vervoersmiddel komen mensen naar de binnenstad, hoeveel geld wordt gemiddeld uitgegeven bij een bezoek etc. Deze uitkomsten vindt u in de PDFBinnnenstadsenquete 2020 .