Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Zelfstandigen kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor bijstand in het kader van het Bijstandsbesluit zelfstandigen 2004.
Met het begrip 'eigen bedrijf' bedoelen wij ook 'het zelfstandig beroep' U wordt beschouwd als een zelfstandige als u uw inkomen verdient met werken in uw eigen bedrijf. U moet tussen de 18 en 65 jaar oud zijn. U moet bovendien minimaal 1225 uur per jaar in uw eigen bedrijf werken.
Als uw echtgenoot of partner ook in het bedrijf werkt, moet hij/ zij minimaal 525 uur en uzelf minimaal 875 uur werken.
Daarnaast kunt u alleen als zelfstandige worden aangemerkt als uw onderneming aan de wettelijke eisen voldoet en u uw activiteiten in Nederland uitoefent. Het bedrijf moet dus rechtmatig gevestigd zijn. Dat wil zeggen dat u over alle vergunningen en diploma’s beschikt en dat u voldoet aan de eisen van de milieuwetgeving en het bestemmingsplan.

Voor wie is het?

Er zijn mogelijkheden voor:

  • beginnende zelfstandigen: als u vanuit een uitkeringssituatie voor uzelf gaat beginnen, betekent dat meestal dat u niet langer beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt. Uw werkloosheidsuitkering of bijstandsuitkering vervalt dan. Toch zal uw bedrijf de eerste tijd vaak nog niet genoeg opbrengen om van te leven. In deze aanloopfase kunt u nog een uitkering krijgen in het kader van het Bijstandsbesluit zelfstandigen 2004. Met het begrip 'eigen bedrijf' bedoelen wij ook 'het zelfstandig beroep'.
  • gevestigde zelfstandigen: als u reeds een redelijke termijn werkzaam bent in een eigen bedrijf of beroep en tijdelijk een financieel probleem heeft, kunt u een (aanvullend periodiek) krediet krijgen
    oudere zelfstandigen: als u tussen de 55 jaar en de 65 jaar bent en al minstens 10 jaar een zelfstandig bedrijf of beroep heeft uitgeoefend en minimaal een beperkt jaarinkomen met uw bedrijfsuitoefening weet te realiseren, kunt u aanvullende bijstand krijgen.
  • beëindigende zelfstandigen: als uw bedrijf niet rendabel meer is en u wilt het beëindigen, dan kan gedurende maximaal 12 maanden uitkering worden toegekend om u de gelegenheid te geven uw bedrijf op een verantwoorde manier af te bouwen.

De ondersteuningsregelingen voor zelfstandigen worden uitgevoerd door de Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ).
ROZ is de adviesorganisatie in Twente en de Achterhoek voor de bevordering van ondernemerschap. ROZ biedt advies, begeleiding, coaching, trainingen, financiering, administratie en schuldhulpverlening aan ondernemers en starters. Voor de meeste Twentse en Achterhoekse gemeenten voert ROZ de financiële regelingen voor ondernemers uit.

Het ROZ is dagelijks bereikbaar. Maak vrijblijvend een afspraak met een van de adviseurs via telefoonnummer: 074 241 5100.

Hoofdvestiging ROZ:
Ondernemerscentrum H164
Enschedesestraat 164
7552 CL Hengelo

Het ROZ is ook op andere locaties in de regio aanwezig, waaronder op het Werkplein in Enschede. Meer informatie over onze aanwezigheid op het Werkplein of onze dienstverlening vindt u op www.rozgroep.nl.