Subsidies voor ondernemers

In het algemeen geldt dat u subsidies eerst moet aanvragen, voordat u verplichtingen aangaat. Een subsidieaanvraag bestaat veelal uit een aanvraagformulier met verschillende bijlagen. Hierin beschrijft u onder meer de beoogde activiteiten, kosten of investeringen. Subsidie aanvragen alleen is niet voldoende. U moet een toegezegde subsidie vaak ook beheren en afwikkelen. Wanneer dit alles goed is verlopen, ontvangt u het geldbedrag ook daadwerkelijk op uw bankrekening (of u betaalt inderdaad minder belasting).

Vindsubsidies.nl

Enschede is een van de negen Nederlandse gemeenten die een online subsidieloket hebben gewonnen voor de gemeentelijke website. In het loket kunnen Enschedese vrijwilligers en ondernemers kosteloos zoeken naar subsidie voor hun initiatieven, projecten en investeringen.

Andere subsidieregelingen en –programma’s

De gemeente Enschede geeft zelf geen overzicht van subsidies uit. Informatie over een groot aantal subsidieregelingen en programma’s kunt u onder meer vinden op de volgende websites: