Subsidies voor ondernemers

In het algemeen geldt dat u subsidies eerst moet aanvragen, voordat u verplichtingen aangaat. Een subsidieaanvraag bestaat veelal uit een aanvraagformulier met verschillende bijlagen. Hierin beschrijft u onder meer de beoogde activiteiten, kosten of investeringen. Subsidie aanvragen alleen is niet voldoende. U moet een toegezegde subsidie vaak ook beheren en afwikkelen. Wanneer dit alles goed is verlopen, ontvangt u het geldbedrag ook daadwerkelijk op uw bankrekening (of u betaalt inderdaad minder belasting).

Subsidieregelingen en –programma’s

De gemeente Enschede geeft zelf geen overzicht van subsidies uit. Informatie over een groot aantal subsidieregelingen en programma’s kunt u onder meer vinden op de volgende websites: