Wat levert het u op?

Het Wijkgilde kost u geen geld, behalve wat tijdsinvestering. Het Wijkgilde levert u alleen maar op!

De opbrengsten

Platform voor werkgevers

Bedrijven in Enschede kunnen met allerhande vragen over personele onderwerpen of lokale vraagstukken terecht via het platform van Het Wijkgilde. Werkgevers delen hier hun kennis en ervaringen.

Beperkt ondernemersrisico

Twijfelt u of u iemand in dienst wilt nemen? Via Het Wijkgilde kunt u iemand plaatsen op de functie zonder verbindende werkcontracten aan te gaan. Zo kunt u zelf ervaren of mensen binnen uw bedrijf passen.

Variabele uurcontracten

Wellicht kunt u wel iemand gebruiken, maar niet voor hele dagen. Dat kan, want Het Wijkgilde werkt met variabele uurcontracten. Het streven is uiteraard om de werkzoekende aan betaald werk te helpen. Dat dit niet altijd meteen lukt, beseffen wij ook. We starten met een stageperiode waar geen kosten aan verbonden zijn. Daarmee wordt duidelijk of iemand voor uw bedrijf geschikt is en of er een klik is tussen werkgever en werkzoekende. Ook een combinatie van betaalde uren en stage-uren is mogelijk.

De Jobcoach ontzorgt u

De Jobcoach begeleidt de werkzoekende, zodat u daar niet teveel tijd aan kwijt bent. Wilt u extra tools krijgen om werkzoekenden te coachen, dan kan Het Wijkgilde trainingsmogelijkheden aanbieden.

Leermeester-gezel

Mogelijkheid voor werkgevers om toekomstig personeel zelf op te leiden en hun vakmanschap over te dragen op nieuwe medewerkers.

Sociaal ondernemerschap

Door werkzoekenden via Het Wijkgilde bij u aan de slag te laten gaan, kunt u uzelf een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer noemen. Dat betekent dat u naast een stabiel en winstmakend bedrijf ook een maatschappelijke bijdrage wilt leveren door structureel geld, middelen en/of tijd vrij te maken voor activiteiten die positief bijdragen aan uw wijk. Zoals het gebruik van milieuvriendelijk geproduceerde materialen of energie besparen. Plaatst u mensen vanuit Het Wijkgilde, dan ligt de nadruk meer op de maatschappelijke betrokkenheid en op het personele vlak. Wij bekijken samen met u of u een stage- of een leerwerkplek beschikbaar kunt stellen voor werkzoekenden in uw wijk.

Extra capaciteit

Werkgevers kunnen tijdelijk beschikken over extra handjes, in eerste instantie veelal op basis van een stageplek. Bij goed functioneren en personeelsbehoefte kan dit worden omgezet in een betaalde baan op maat. Uw Adviseur Werk ondersteunt u hierbij.

Zichtbaarheid op website

Bent u aangesloten bij het Wijkgilde? Wij plaatsen dan uw logo en eventueel bedrijfswebsite op deze website. Zo laten we iedereen zien dat u maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk vindt. En dat u bereikbaar bent voor vragen om uw ervaringen met andere ondernemers te delen.