Veilig ondernemen

Als ondernemer kunt u veel doen om uw omgeving veiliger te maken. Een veilige omgeving zorgt voor meer omzet, een prettige werkomgeving voor medewerkers, een aantrekkelijke sfeer voor bezoekers en daarmee een leefbare stad. De gemeente denkt hierin graag met u mee. 

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Het KVO is een keurmerk dat aangeeft dat ondernemers, politie, brandweer en gemeente samen werken aan een schoon en veilig winkelgebied of bedrijventerrein. Gezamenlijk beoordelen deze partijen de veiligheid van hun gebied en nemen maatregelen om de veiligheid en uitstraling te verbeteren. Het keurmerk geeft een duidelijk signaal af aan het winkelend publiek, maar ook aan mensen met minder goede bedoelingen. In Enschede zijn er al meerdere winkelgebieden en bedrijventerreinen met een KVO. Wilt u meer weten? Kijk dan op www.hetkeurmerkveiligondernemen.nl. Of neem direct contact op met uw KVO-adviseur Martijn Wildeboer voor kosteloze procesondersteuning.

Bedreiging of afpersing

Bedreiging en afpersing zijn vormen van criminaliteit waar u als ondernemer mee te maken kunt krijgen (zie ook de pagina over Ondermijning). Afpersing is een delict waarbij door middel van intimidatie, bedreiging, vernieling of mishandeling een onredelijke eis wordt gesteld aan het slachtoffer om iets te doen of te laten. Vaak gaat het hierbij om het afgeven van een geldbedrag. Uit onderzoek blijkt dat één op de tien ondernemers in de afgelopen vijf jaar wel eens afgeperst is. Afpersing en bedreiging kennen vele verschijningsvormen en hebben veel impact op het slachtoffer. Het is belangrijk om bedreiging en afpersing zo snel mogelijk te melden om erger te voorkomen.

Wat te doen bij bedreiging en/of afpersing:  

  • Toon weerbaarheid en ga niet in op de eisen van de afperser: betaal nooit!
  • Praat erover en doe aangifte bij de politie
  • Vraag om advies bij de Vertrouwenslijn, via telefoonnummer 0800-2800-200. De vertrouwenspersonen van de Vertrouwenslijn kunnen u helpen als u wordt afgeperst of bedreigd, of als u hier een vermoeden van heeft. De vertrouwenspersonen hebben een netwerk van deskundigen met wie zij u in contact kunnen brengen of die u eventueel kunnen begeleiden bij het doen van aangifte. U kunt ook anoniem bellen met de Vertrouwenslijn. Voor meer informatie over de Vertrouwenslijn, zie www.devertrouwenslijn.nl.

Handige links