Drank- en horecavergunning

Horecabedrijven moeten een drank- en horecavergunning hebben. Dat is geregeld in de Drank- en Horecawet. Dit geldt niet alleen voor horecabedrijven, maar ook voor paracommerciële instellingen zoals verenigingen, stichtingen en wijkcentra.

Onder het tabblad 'Aanvragen' vindt u het aanvraagformulier voor een Drank- en Horecavergunning.

Slijterij

Slijterijen hebben een andere Drank- en Horecavergunning nodig: een slijterijvergunning.

Alcoholvrij

Horecabedrijven waar uitsluitend alcoholvrije dranken worden geschonken moeten een ‘Drank- en horecavergunning alcoholvrij’ aanvragen.

Aanvraagformulier 

Vul  het aanvraagformulier hieronder in en stuur het op, compleet met gevraagde bijlagen. Als de aanvraag niet compleet is ingediend, wordt deze niet behandeld.
U kunt uw aanvraag mailen naar postbus20@enschede.nl of opsturen naar Postbus 20, 7500 AA Enschede.

Meldingsformulier leidinggevenden

Stuur ook op: een volledig ingevuld meldingsformulier leidinggevenden (per leidinggevende één verklaring)

Verdere voorwaarden

Zie tabblad ‘Voorwaarden’ voor wat er nog meer wordt vereist.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:

Een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet

A voor het uitoefenen van het horecabedrijf

 • met een oppervlakte tot en met 50m2: € 645,50 
 • met een oppervlakte van 51m2 tot en met 100m2:  € 697,40 
 • met een oppervlakte van 101 m2 tot en met 250m2:  € 867,20 
 • met een oppervlakte van 251 m2 tot en met 500m2: € 1.118,20
 • met een oppervlakte meer dan 501m2: € 1.251,25 

B voor het uitoefenen van het slijtersbedrijf: € 282,50

 

 

Iedere andere vergunning, ontheffing of wijziging...

... op grond van de Drank- en Horecaverordening/-wet, voor zover niet anders is bepaald: € 145,30

Een nieuw aanhangsel (melden nieuwe leidinggevenden)...

... als bedoeld in artikel 30a, tweede lid van de Drank- en Horecawet: € 171,80 

Als een aanvraag voor een vergunning wordt ingetrokken, geweigerd of buiten behandeling wordt gelaten, wordt 50% van de leges in rekening gebracht.

De drank- en horecavergunning is persoons- en pandgebonden en niet overdraagbaar.
Bij bouwtechnische wijziging of verandering van ondernemingsvorm, moet u een nieuwe vergunning aanvragen.

Indieningsvereisten aanvraag Drank- en horecavergunning:

 • een situatietekening van uw gehele horeca-inrichting waarop in ieder geval de twee toiletten, alle horecalokaliteiten én terrassen voorzien van naam en oppervlakte vermeld staan; (zie ‘Inrichtingseisen’ hieronder);
 • een door het bestuur ondertekend bestuursreglement (uitsluitend voor paracommerciële organisaties);
 • een kopie van legitimatiebewijzen van alle leidinggevenden;
 • de (notariële) oprichtingsakte van de commanditaire/besloten/vennootschap onder firma;
 • de ondertekende arbeidsovereenkomsten van alle leidinggevenden;
 • de geldige verklaringen sociale hygiëne van alle leidinggevenden;
 • de ondertekende huurovereenkomst van het pand;
 • de ondertekende koopovereenkomst inzake de overgenomen exploitatie;
 • de ondertekende hypotheekakte en/of koopovereenkomst inzake de aanschaf van het pand;
 • een volledig ingevulde en ondertekende uitgebreide BIBOB vragenlijst  U kunt deze handmatig invullen, inscannen en aan deze aanvraag toevoegen. U mag de BIBOB vragenlijst en bijlagen ook fysiek overhandigen. Geeft u dan wel aan dat u de aanvraag van de Drank- en Horecavergunning al digitaal heeft verstuurd.
 • uw ondernemingsplan;
 • een financieel overzicht van de totale (begrote) investeringen;
 • een ondertekende leen/kredietovereenkomst;
 • de financiële bewijsstukken van uw geldverstrekker(s) omtrent de herkomst van het door hen geïnvesteerde vermogen (bv. bankafschriften, arbeidsovereenkomsten en loonstroken);
 • de balansen, jaarrekeningen en winst-/verliesrekening van de afgelopen drie jaar van de door u overgenomen onderneming;
 • uw jaaropgaven van de afgelopen drie jaar;
 • uw zakelijke- en privébelastingaangifte en/of -aanslagen over de afgelopen drie jaar;
 • een verklaring van de belastingdienst omtrent de nakoming van uw fiscale verplichtingen, zakelijk en privé.

Inrichtingseisen

De bestemming van het betreffende horecapand moet geregeld zijn d.w.z. rust er een horecabestemming op of is er toestemming van de gemeente dat het pand als zodanig gebruikt mag worden.
Het pand dient aan bepaalde inrichtingseisen te voldoen, zoals die staan in het Besluit eisen inrichting Drank- en Horecawet en hebben onder andere betrekking op:

 • de aanwezigheid van twee toiletten, door minimaal twee deuren gescheiden van de publieksruimte (voorportaal);
 • de oppervlakte en hoogte van de publieksruimte;
 • de ventilatiecapaciteit in de publieksruimte.

Eisen ondernemer en leidinggevende(n)

Gedurende de openingstijden moet tenminste één van de leidinggevenden die vermeld staan op de horecavergunning, aanwezig zijn.
Als u ruime openingstijden heeft, zult u dus al snel meerdere leidinggevenden op de drank- en horecavergunning moeten laten vermelden.

De ondernemer en leidinggevenden van een horecabedrijf en slijterij moeten voldoen aan de volgende eisen:

 • 21 jaar of ouder;
 • van onbesproken levensgedrag;
 • een Verklaring Sociale Hygiëne te hebben als bewijs van voldoende kennis over het gebruik en de invloed van alcohol en over veiligheid;
 • een arbeidsovereenkomst tussen ondernemer en leidinggevende.

Als er door personeelswisselingen sprake is van nieuwe leidinggevenden dienen deze binnen één maand te worden aangemeld.

Wetten en regelingen

Op Overheid.nl kunt u allerlei wetten en regelingen vinden op het gebied van drank en horeca. Zoals de Drank- en horecawet, het besluit aanvulling omschrijving slijtersbedrijf, het besluit eisen inrichtingen, het besluit eisen zedelijk gedrag, het besluit kennis en inzicht sociale hygiëne, het besluit bestuurlijke boete en het besluit organisatie VWA. Tevens vindt u hier de Drank- en Horecaverordening Enschede, Handhavingsstrategie Drank- en horecawet Enschede 2014 en de Legesverordening.

Ga naar de homepage van overheid.nl

 • Klik in de kolom "Beleid & regelgeving" onder "Wettenbank" op “lokaal”;
 • In het scherm dat nu verschijnt vult u bij “Zoek op locatie” de postcode 7500 in;
 • Daarna vult u bij “Zoek op woord of zinsdeel” de desbetreffende zoektermen in.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.