Drank- en Horecavergunning: melding nieuwe leidinggevenden

U dient een wijziging van leidinggevende(n) van een horecabedrijf/slijterij binnen één maand aan te melden bij de gemeente.

De aangemelde leidinggevende mag, nadat u de ontvangstbevestiging van uw melding van de gemeente heeft ontvangen, onmiddellijk als leidinggevende actief zijn in uw horecazaak. De ontvangstbevestiging bewaart u bij uw drank- en horecavergunning.

De gemeente neemt uw melding in behandeling als een verzoek tot wijziging van het aanhangsel (artikel 30a, tweede lid van de Drank- en Horecawet). Dit betekent dat uw drank- en horecavergunning uit twee delen gaat bestaan: de vergunning zelf en het aanhangsel (bijlage) met daarop alle in uw horecabedrijf werkzame leidinggevenden.