Melding nieuwe leidinggevenden voor Drank- en Horecavergunning

U dient een wijziging van leidinggevende(n) van een horecabedrijf/slijterij binnen één maand aan te melden bij de gemeente.

De aangemelde leidinggevende mag, nadat u de ontvangstbevestiging van uw melding van de gemeente heeft ontvangen, onmiddellijk als leidinggevende actief zijn in uw horecazaak. De ontvangstbevestiging bewaart u bij uw drank- en horecavergunning.

De gemeente neemt uw melding in behandeling als een verzoek tot wijziging van het aanhangsel (artikel 30a, tweede lid van de Drank- en Horecawet). Dit betekent dat uw drank- en horecavergunning uit twee delen gaat bestaan: de vergunning zelf en het aanhangsel (bijlage) met daarop alle in uw horecabedrijf werkzame leidinggevenden.

Vul per leidinggevende één formulier in. Voeg de bijlagen toe.

Als de melding niet compleet is ingediend, wordt deze niet behandeld.
U kunt uw melding mailen naar postbus20@enschede.nl of opsturen naar Postbus 20, 7500 AA Enschede.

U stuurt het volgende op:

  • een volledig ingevuld meldingsformulier;
  • een geldig legitimatiebewijs van de nieuwe leidinggevende. Dat moet een paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument zijn. Een rijbewijs is niet voldoende;
  • een geldige verklaring sociale hygiëne van de leidinggevende;
  • een ondertekende arbeidsovereenkomst.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een nieuw aanhangsel (als bedoeld in artikel 30a, tweede lid van de Drank- en Horecawet), waarin een nieuwe leidinggevende in uw horecabedrijf/slijterij wordt aangemeld, bedraagt € 171,80.

Als een aanvraag voor een vergunning wordt ingetrokken, geweigerd of buiten behandeling wordt gelaten, wordt 50% van de leges in rekening gebracht.

Leidinggevenden van een horecabedrijf en slijterij moeten voldoen aan de volgende eisen (volgens artikel 8 van de Drank- en Horecawet):

  • 21 jaar of ouder;
  • van onbesproken levensgedrag;
  • in het bezit van een Verklaring Sociale Hygiëne als bewijs van voldoende kennis over het gebruik en de invloed van alcohol en over veiligheid.

Wanneer de leidinggevenden aan de eisen voldoen worden ze bijgeschreven op het aanhangsel.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.