Ontheffing tijdelijk alcohol schenken

Voor het tijdelijk schenken van zwak-alcoholische dranken, buiten een horecagelegenheid (bijvoorbeeld bij een evenement), is een ontheffing nodig. Het moet hier wel gaan om het tijdelijk schenken van alcohol (maximaal 12 aaneengesloten dagen) met een bedrijfsmatig karakter.

Hieronder vallen:

  • Dranken met een alcoholpercentage van minder dan 15%.
  • Wijn, port, vermouth en sherry. Deze dranken zijn zwak-alcoholisch, ook als het alcoholpercentage meer is dan 15%.

Het verlenen van de ontheffing gebeurt meestal samen met het verstrekken van een vergunning voor het houden van een evenement.

U vraagt deze ontheffing aan door het formulier integrale evenementenvergunning in te dienen. Is de ontheffing geen onderdeel van een evenement, download dan het aanvraagformulier voor tijdelijk schenken van alcohol (pdf). U moet het aanvraagformulier compleet met gevraagde bijlagen indienen. Als de  aanvraag niet compleet is ingediend, wordt deze niet behandeld.

U kunt uw aanvraag mailen naar postbus20@enschede.nl of opsturen naar Postbus 20, 7500 AA Enschede.

Wat heb ik nodig?

  • een volledig ingevuld aanvraagformulier met bijlage(n);
  • een geldig legitimatiebewijs van alle leidinggevenden. Dat moet een paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument zijn. Een rijbewijs is niet voldoende.

Een ontheffing voor het tijdelijk schenken van alcohol (artikel 35, lid 1 van de Drank- en Horecawet) kost € 76,90.

Als een aanvraag voor een ontheffing wordt ingetrokken, geweigerd of buiten behandeling wordt gelaten, wordt 50% van de leges in rekening gebracht.

De leidinggevenden moeten voldoen aan de volgende eisen:

  • 21 jaar of ouder;
  • van onbesproken levensgedrag.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.