Ontheffing tijdelijk alcohol schenken

Voor het tijdelijk schenken van zwak-alcoholische dranken, buiten een horecagelegenheid (bijvoorbeeld bij een evenement), is een ontheffing nodig. Het moet hier wel gaan om het tijdelijk schenken van alcohol (maximaal 12 aaneengesloten dagen) met een bedrijfsmatig karakter.

Hieronder vallen:

  • Dranken met een alcoholpercentage van minder dan 15%.
  • Wijn, port, vermouth en sherry. Deze dranken zijn zwak-alcoholisch, ook als het alcoholpercentage meer is dan 15%.

Het verlenen van de ontheffing gebeurt meestal samen met het verstrekken van een vergunning voor het houden van een evenement.