Terras exploiteren

Voor het exploiteren van een terras heeft u geen vergunning of ontheffing nodig, als u zich aan algemene regels houdt. Lukt het niet om daaraan te voldoen, bijvoorbeeld als u een vlonder wilt aanleggen, dan kunt u een ontheffing aanvragen: de Ontheffing algemene regels terras.

Indeling in vier gebieden
In Enschede gelden voor terrassen die worden geëxploiteerd door horecabedrijven verschillende sluitingstijden. Daarnaast gelden ook verschillende periodes waarin het terras mag zijn ingericht. Dat is onder meer afhankelijk van de locatie, waar het terras zich bevindt, zie ‘Bijzonderheden’.

Als u niet zeker weet of u een ontheffing moet aanvragen, neem dan contact op met het Ondernemersloket, rechtstreeks met uw accountmanager Walter Bouman of via telefoonnummer 053-4815150 of maak een afspraak. U kunt ook contact opnemen met de afdeling Vergunningen van de gemeente Enschede, via telefoonnummer 053-4817100.