Terras exploiteren

Voor het exploiteren van een terras heeft u geen vergunning of ontheffing nodig, als u zich aan algemene regels houdt. Lukt het niet om daaraan te voldoen, bijvoorbeeld als u een vlonder wilt aanleggen, dan kunt u een ontheffing aanvragen: de Ontheffing algemene regels terras.

Indeling in vier gebieden
In Enschede gelden voor terrassen die worden geëxploiteerd door horecabedrijven verschillende sluitingstijden. Daarnaast gelden ook verschillende periodes waarin het terras mag zijn ingericht. Dat is onder meer afhankelijk van de locatie, waar het terras zich bevindt, zie ‘Bijzonderheden’.

Als u niet zeker weet of u een ontheffing moet aanvragen, neem dan contact op met het Ondernemersloket, rechtstreeks met uw accountmanager Walter Bouman of via telefoonnummer 053-4815150 of maak een afspraak. U kunt ook contact opnemen met de afdeling Vergunningen van de gemeente Enschede, via telefoonnummer 053-4817100.

Voor het aanvragen van een ontheffing kunt u het formulier ‘Ontheffing algemene regels terras’  downloaden. Dien dit formulier compleet in, met de gevraagde bijlagen. U moet in ieder geval een situatietekening overleggen en aangeven op welke wijze u wenst af te wijken van de algemene regels.

Vraag uw ontheffing tenminste 3 weken van tevoren aan. Als de aanvraag niet volledig of op tijd is ingediend wordt de aanvraag niet behandeld.

Mail uw aanvraag naar postbus20@enschede.nl of stuur het per post aan Postbus 20, Afdeling Vergunningen, 7500 AA Enschede.

 

 • tot 20 m2: € 164,- 
 • van 20 m2 tot en met 50m2: € 305,- 
 • vermeerderd per m2 met: € 9,25 
 • meer dan 50 m2:€ 603,- 
 • vermeerderd per m2 met: € 6,20 
 • met een maximum van: € 749,50 

 

Als het terras op gemeentegrond wordt ingericht moet u daarnaast precariobelasting betalen voor het gebruik van de gemeentegrond. De hoogte van deze belasting hangt af van de locatie van het terras en het gebruikte oppervlak.

Vier terrasgebieden
Er wordt een onderscheid gemaakt in vier- terrasgebieden, te weten:

 1. Gebied Oude Markt
  Op de Oude Markt mogen winter- en zomerterrassen worden ingericht in overeenstemming met de gids ‘Terrassen Oude Markt’ . Dit betekent dat terrassen mogen worden geëxploiteerd gedurende de openingstijden van het horecabedrijf;
 2. Uitgaansgebied Centrum
  In het Uitgaansgebied Centrum mogen het gehele jaar door terrassen worden ingericht. Hierbij geldt dat de terrassen mogen worden geëxploiteerd tijdens de openingstijden van het horecabedrijf;
 3. Stadserf
  In het Stadserf mogen gedurende het gehele jaar terrassen worden ingericht.  Deze terrassen mogen worden geëxploiteerd tijdens de openingstijden van het horecabedrijf, maar uiterlijk tot 24.00 uur;
 4. Rest van Enschede
  In de rest van Enschede mogen van 1 maart tot 1 november terrassen worden ingericht. Deze terrassen mogen worden geëxploiteerd tijdens de openingstijden van het horecabedrijf, maar uiterlijk tot 22.00 uur.

Voor deze terrasgebieden gelden naast de algemene regels enkele aanvullende, specifieke regels per gebied. Deze hebben vooral betrekking op de periode waarin een terras is toegestaan en op de openingstijden van een terras. Zo is er een verschil in de openingstijden van een terras bij een horecabedrijf in een woonwijk of bij een horecabedrijf op de Oude Markt. Daarnaast er is ook een verschil in het wel of niet mogen exploiteren van een winterterras.

Kijk dus eerst goed in welk gebied het horecabedrijf valt. Daarnaast is het ook aan te raden om, voordat met de feitelijke inrichting van het terras wordt begonnen, contact te zoeken met het Ondernemersloket, rechtstreeks met uw accountmanager Walter Bouman of via telefoonnummer 053-4815150. Dan kunt u vragen of uw plannen passen binnen de geldende algemene regels. U kunt daarvoor ook de afdeling Vergunningen (via telefoonnummer 053-4817100) benaderen.

Terras op de drank- en horecavergunning
Hoewel u voor het inrichten van een terras geen terrasvergunning meer nodig heeft, geldt voor het mogen schenken van dranken op het terras wel de plicht om het terras op de drank- en horecavergunning te vermelden. Het terras moet op de vergunning vermeld staan vóórdat u het terras in gebruik kunt nemen. Zie ook drank- en horecavergunning voor een aanvraagformulier drank- en horecavergunning.

Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier of neem contact op met het Ondernemersloket, telefoon 053-4815150 of via e-mail ondernemersloket@enschede.nl

U kunt ook contact opnemen met de afdeling Vergunningen, telefoon 053-4817100.