Inkoop en aanbesteding

Gemeente Enschede zet per jaar een groot aantal opdrachten op de markt. Het type opdrachten is zeer divers van aard en financiële omvang en varieert van opdrachten in de zorg/hulpverlening, civiele- en bouwkundige werken en diensten, materieel, inhuur personeel, tot facilitaire diensten en ICT.

De gemeente wil alle marktpartijen een eerlijke en gelijke kans geven om in aanmerking te komen voor deze opdrachten. Bovendien wil het met de door haar te vergeven opdrachten een bijdrage leveren aan onderstaande belangrijke politiek-bestuurlijke doelstellingen:

  • Het bieden van kansen voor regionale ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB);
  • Het stimuleren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (SROI);
  • Het gebruik maken van steeds duurzamere alternatieven;
  • Het bieden van kansen voor innovatieve oplossingen.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Samen met de Twentse buurgemeenten heeft Enschede een inkoop- en aanbestedingsbeleid en algemene inkoopvoorwaarden vastgesteld. Hierin staat omschreven hoe invulling wordt gegeven aan bovenstaande doelstellingen en binnen welke (wettelijke) kaders opdrachten op de markt worden gezet.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Enschede

Uitvoeringsnotitie inkoop- en aanbestedingsbeleid

Heb je vragen over het inkoop- en aan bestedingsbeleid van Gemeente Enschede, dan kun je deze stellen via inkoop@enschede.nl. Je kunt ook telefonisch contact opnemen met één van onze Senior Inkoopadviseurs.

 

Meer over Inkoop gemeente Enschede