Inkopen van werken

Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie over het inkopen van werken.

Uitnodigingsbeleid

Het nieuwe uitnodigingsbeleid is onderdeel van het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid. We hebben het streven om een transparant en duidelijk beleid te voeren. Ook willen we regionale midden- en kleinbedrijven stimuleren door ze de kans te geven zich voor deze opdrachten in te zetten.

Er zijn er twee soorten inkoopprocedures:

 1. Enkelvoudig onderhands: € 0 - € 150.000
 2. Meervoudig onderhands (3 tot 5 aannemers): € 150.000 - € 3.000.000

We hanteren groslijsten in combinatie met random roulatie. Zie hier een overzicht van de groslijsten:

 1. Aanleg riolering, rioolherstel en persleidingen
 2. Aanleg, grootschalig onderhoud en herinrichting van gebonden verhardingen (asfalt)
 3. Aanleg, grootschalig onderhoud en herinrichting van gebonden verhardingen (beton)
 4. Aanleg, onderhoud en herinrichting van straatwerk
 5. Relining riolering
 6. Cultuurtechnisch werk

Voor meer informatie over het uitnodigingsbeleid, informatie over de random roulatie en de groslijsten verwijzen wij u naar het uitnodigingsbeleid.

Aanmelden GroslijstLogo Valk

Wij maken gebruik van de software van het bedrijf EMVI-prestatiemeting.

Meld u meteen aan voor een Groslijst met behulp van onderstaande instructies.

Hoe meld ik mij aan voor een groslijst?

 1. Open bovenstaande link en zoek met uw KVK nummer uw organisatie en kies de knop ‘selecteren’ bij de juiste vestiging.

  A. Heeft u al een account voor bovengenoemde organisatie voor EMVI-Prestatiemeting? Log dan in aan de rechterkant onder de knop 'Koppel met bestaand account'.

  B. Heeft u nog geen account of bent u nog niet gekoppeld aan deze vestiging? Dan maakt u eenvoudig een account aan onder het kopje “Registreer als opdrachtnemer”. Hiervoor doorloopt u de volgende stappen:

  - U vult de gegevens in, waaronder een wachtwoord.
  - U klikt op de knop 'registreer'
  - U ontvangt een mail met daarin een link om de aanvraag te bevestigen.
  - Uw bevestiging wordt binnen 48 uur gevalideerd.
  - Na validatie kunt u inloggen met uw account.

 2. Nadat u bent ingelogd kiest u het menu-item ‘Aanmeldingen’.
 3. Kies hier de tegel ‘Gemeente Enschede 2020’.
 4. Scroll door tot u aan de onderkant van de pagina het kopje ‘Lijsten’ ziet, en klik hierop.
 5. Meld u hier aan voor een groslijst door bij deze groslijst op ‘registreer’ te klikken.
 6. Let op: vervolgens klikt u nogmaals op de knop ‘registreer’.
 7. Ga nu terug naar het overzicht van de groslijsten. Als bij de door u gekozen groslijst een groene knop ‘Geregistreerd’ staat, is uw aanmelding voltooid.

Vragen

Mochten er vragen zijn met betrekking tot het systeem, neem gerust contact op met de helpdesk van EMVI-Prestatiemeting via helpdesk@emviprestatiemeting.nl. Voor alle andere vragen kun je contact opnemen met onze collega’s van eenheid aanbesteden via inkoop@enschede.nl.

Overzicht van komende en lopende projecten

Project: Aanbestedingsprocedure: Geschatte datum interessepeiling: Geschatte datum start werkzaamheden: Gegund aan: Groslijsten waarvoor dient te zijn aangemeld om in aanmerking te komen
Toegangsweg Micronit Kennispark Enkelvoudig (1) Februari 2021 Maart 2021   - Aanleg, grootschalig onderhoud en herinrichting van asfalt/betonverharding
Dr. Coppesstraat, vervanging riolering, aanleg HWA-riool en herinrichting Meervoudig onderhands (3) 22 januari 2021 Mei 2021  

- Aanleg riolering en persleidingen

- Aanleg en onderhoud van straatwerk

Afwaardering oude N18 en inrichting wijzigen Boekelosestraat in Usselo Meervoudig onderhands (5) 22 januari 2021 Maart 2021  

- Aanleg riolering en persleidingen

- Aanleg, grootschalig onderhoud en herinrichting van asfalt/betonverharding

- Aanleg en onderhoud van straatwerk

Diverse civieltechnische werkzaamheden t.b.v. bouwrijp maken bouwkavel nabij Apollo Vredestein Enkelvoudig (1) n.v.t. Maart 2021 Huiskamp B.V. - Aanleg riolering en persleidingen
Gronausestraat, tussen Nieuw Frieslandstraat en grens, diverse aanpassingen Meervoudig onderhands (3) Week 45 week 8 (2021)    
Tattersal, herinrichting Meervoudig onderhands (3) januari 2021 maart 2021    
Lintveldebrink, herinrichting parkeerterreinen Meervoudig onderhands (3) 28 oktober 2020 januari 2021 Sallandse Wegenbouw B.V  
Schipholtstraat-Broekheenseweg fase 2 en 3 Enkelvoudig onderhands 8 oktober 2020 zsm    
Fazantplein, herinrichting Meervoudig onderhands (3) 5 oktober 2020 15 december 2020

Twentse Weg- en Waterbouw BV

 
Relining riolen Enschede 2020 Meervoudig onderhands (3)
incl. geschiktsheidseisen
17 september 2020 november 2020 MJ Oomen  
Olympialaan, reconstructie Meervoudig onderhands (3) 31 augustus 2020 oktober 2020 Negam  
bouwrijp maken terrein Zuiderval (Hornbach) Meervoudig onderhands (3) 2 september 2020 12 oktober 2020 BAM  
Broekheurnering - groot asfaltonderhoud Meervoudig onderhands (3) 20 augustus 2020 najaar 2020 NTP  
Brandweerkazerne Glanerbrug Enkelvoudig onderhands 19 augustus 2020 21 september 2020 Huiskamp  
Haaksbergerstraat (De Kop), reconstructie Meervoudig onderhands (5) 29 juni 2020 medio oktober 2020 TWW  
Molenstraat - Hengelosestraat, reconstructie Meervoudig onderhands (5) 29 juni 2020 medio oktober 2020 TWW  
Hogelandsingel, Oliemolensingel, Gronausestraat en Boulevard 1945, asfaltonderhoud kruising en aanliggende wegvakken Meervoudig onderhands (3) uitgesteld uitgesteld    
Schuttersveld, aanpassing riolering Enkelvoudig onderhands 17 augustus 2020 begin/medio oktober 2020 NTP  
Ribbelerbrinkstraat, asfaltonderhoud Enkelvoudig onderhands 08-06-2020 augustus 2020 Abbink Boekelo  
Hertmebrink, aanpassen parkeerplaatsen bij de Magneet Enkelvoudig onderhands 04-06-2020 juni 2020 Netters Infra  
Spoorbaanstraat, vervangen asfalt door elementenverharding in combinatie met afkoppelen verhard oppervlakte en aanleg wadi Meervoudig onderhands (3) 04-06-2020 augustus 2020 Moes Infra  
Afinkstraat, asfalteringswerkzaamheden Enkelvoudig onderhands 28-05-2020 juli 2020 TWW  
Pathmossingel, aanleg bushalte en asfaltering Meervoudig onderhands (3) 25-05-2020 augustus 2020 Abbink Boekelo