Overzicht gegunde opdrachten

In onderstaand overzicht staan de aanbestedingen vermeld die inmiddels zijn afgerond en waarvoor een opdracht is verstrekt.

De geplande en actuele aanbesteding kan je vinden op de Inkoopkalender.

Diensten

Opdracht

Gegund aan

Contactpersoon

Onderhoud Parkeerbedrijf De Groot installatiegroep B.V. Huub Wevers
Hulp bij het huishouden
 • Tzorg
 • Thuisgenoten
 • Carinova
 • Thuiszorg Eanske
 • Aster Zorg
 • Beter Thuis Wonen Thuiszorg
 • De Posten
 • BiOns BV
 • Zorggroep Manna
 • Alfa en Zorg
 • BTK Zorg
 • De nieuwe zorg thuis
 • Deva Zorg en Welzijn
 • Zorg en Plezier
Marieke Blom