Overzicht gegunde opdrachten

In onderstaand overzicht staan de aanbestedingen vermeld die inmiddels zijn afgerond en waarvoor een opdracht is verstrekt.

De geplande en actuele aanbesteding kan je vinden op de Inkoopkalender.

Diensten

Opdracht

Gegund aan

Contactpersoon

Uitvaartverzorging Stichting Diacon en Vredehof Uitvaartverzorging BV Huub Wevers
Maatwerk vervoer Brookhuis Taxivervoer Nicole Visscher
Cateringdiensten Visschedijk Catering BV Wilma ten Brinke
Nieuw Enschedees Welzijn

Voor Enschede Centrum, - Noord en - Oost: de Twentse Alliantie (een combinatie van Stichting Alifa, Eurus en Visier Maatschappelijke Dienstverlening)

Voor Enschede West en - Zuid: Sven (een combinatie van Stichting Radar Uitvoering en Stichting Participe Projecten

Birgit Leinse