Sociaal-maatschappelijke uitgangspunten

Social Return on Investment (SROI) is het stellen van sociale contractvoorwaarden bij inkoop en aanbestedingen. Door social return helpt u als opdrachtnemer van de gemeente Enschede werkzoekenden en jongeren aan een baan of stageplek en het bevorderen van regionale werkgelegenheid. De gemeente Enschede benut daarvoor haar inkoopkracht.

De social return voorwaarde wordt toegepast in nagenoeg alle gemeentelijke opdrachten voor leveringen en diensten vanaf 100.000 euro exclusief BTW. In het geval van werken wordt per opdracht bekeken hoe Social Return ingevuld gaat worden.

De opdrachtnemer is verplicht om een vooraf vastgesteld percentage van de contractwaarde exclusief BTW te besteden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, of aan een andere invullingsmogelijkheid die geboden wordt. De prioriteit ligt wél bij het bieden van werkgelegenheid aan werkzoekenden. Nadat de opdracht is gegund, is de opdrachtnemer zelf verantwoordelijk voor het naleven van de prestatieafspraken en de verantwoording daarover richting de gemeente. Voor de verantwoording wordt gebruik gemaakt van een monitoringssysteem. 

Bouwblokkenmethode

De gemeente heeft voor het invullen van de social return verplichting gekozen voor de zogenaamde bouwblokkenmethode. Kenmerkend voor deze methode is de flexibele structuur. Bouwblokken kunnen op maat worden gestapeld tot de gewenste social return verplichting. De bouwblokkenmethode is niet alleen gericht op het uitplaatsen van bijstandsgerechtigden, maar ook om social return op creatieve wijze in te vullen in uw organisatie. In de bouwblokken wordt een waarde toegekend aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en hoe op en andere wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichting. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om in te kopen bij een Sociale Onderneming en om Maatschappelijke activiteiten uit te voeren die naar ‘werk’ terug te leiden zijn.

Aantrekken van kandidaten

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de werving van werkzoekenden in de doelgroep.  Eén van de mogelijkheden die de gemeente de opdrachtnemer biedt in het aantrekken van kandidaten is het Werkplein. Het Werkplein spant zich in om de aanlevering van kandidaten te bevorderen en ondersteunt de opdrachtnemer bij het realiseren van de social return bepaling in het contract. Hoe duidelijker de opdrachtnemer in zijn aanbod aangeeft welke mogelijkheden er zijn voor SROI, des te sneller en beter kan het Werkplein de opdrachtnemer van dienst zijn. Het Werkplein neemt niet de verantwoording over voor de invulling, die blijft te allen tijde bij de ondernemer.

Vragen of meer informatie

Hebt u vragen? Mail dan naar socialreturn@enschede.nl
Om in contact te komen met het Werkplein Twente kunt u op de site van het Werkplein Twente kijken.