Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Een maatschappelijk verantwoord ondernemer gaat verantwoordelijk om met mens, milieu en maatschappij. Bijvoorbeeld door aan energiebesparing te doen, afval te scheiden of werkgelegenheid te bieden aan minder validen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) komt er op neer dat u met uw bedrijf werkt op een manier die door de maatschappij verantwoord gevonden wordt. Veel bedrijven geven bijvoorbeeld duurzaamheid een centrale plaats in de bedrijfsvoering. Ook is duurzaamheid voor velen een belangrijke concurrentiefactor geworden. Anderen hebben sociaal ondernemerschap hoog in het vaandel staan. Het Werkpakt keurmerk wordt in Enschede toegekend als beloning voor sociaal ondernemerschap.

MVO geen wet, wel richtlijnen

MVO is niet vastgelegd in de wet. Wel zijn er diverse (internationale) gedragscodes:

  • OESO-richtlijnen: deze gaan bijvoorbeeld over corruptiebestrijding, milieubewust produceren, voorkomen van kinderarbeid, ongelijke behandeling van man en vrouw, dwangarbeid en uitbuiting.
  • ISO 26000-richtlijnen: praktische adviezen over het opzetten en doorvoeren van MVO in een onderneming.

Online hulpmiddelen voor MVO