Corona: aangepaste dienstverlening

Vanwege het coronavirus nemen wij een aantal maatregelen. Bekijk per onderwerp waar u rekening mee moet houden. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Mantelzorg voor werkgevers

Hoe voorkomt u overbelaste medewerkers als gevolg van mantelzorgtaken?

Bijna één op de vier werknemers heeft mantelzorgtaken. Dat werkt door in elk bedrijf. Praktisch én financieel. De toenemende (mantel)zorgtaken maken dat werknemers meer druk en stress ervaren. Dit beïnvloedt prestaties en inzetbaarheid. De gemeente Enschede hoopt met dit project de combinatie van werk en mantelzorg bij werkgevers en werknemers bespreekbaar te maken.

Werkgever en mantelzorg, zakelijk en sociaal

Er is veel mogelijk om de risico’s als gevolg van mantelzorg te beperken. Het is immers belangrijk dat werknemers mantelzorgtaken en werk kunnen blijven combineren. Een eerste stap daarin is het bespreekbaar maken van mantelzorg op de werkvloer. Ruim 300 mantelzorgvriendelijke werkgevers hebben de ervaring dat een goed gesprek, begrip en meedenken met oplossingen door collega’s en leidinggevende hét verschil maken in het voorkomen van latere klachten bij werknemers.

Laat u informeren

Laat u daarom informeren over ondersteuningsmogelijkheden voor u als werkgever en wat de mogelijkheden zijn uw medewerkers met mantelzorgtaken inzetbaar te houden. Maak gebruik van ons aanbod voor een gratis kennissessie binnen uw bedrijf. U kunt ook deelnemen aan een kennisatelier en training. Wij hebben hiervoor de hulp ingeschakeld van Jong en Veer, Mantelzorg in bedrijf.

Bent u inwoner?

Deze pagina's zijn bedoeld voor werkgevers. Bent u inwoner en bent u op zoek naar mantelzorgondersteuning? Bekijk dan de pagina over Mantelzorg van Wijkteams Enschede.

Waarom dit project?

De gemeente helpt werkgevers om mantelzorg mogelijk te maken

Meer informatie over werk en mantelzorg

Feiten en cijfers. En organisaties die kunnen helpen.