Meer informatie over werk en mantelzorg

Wat is mantelzorg precies? En hoe vindt u meer informatie?

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is de langdurige zorg voor een naaste met een ziekte, handicap of beperking. Dat kan zijn een partner, kind of hulpbehoevende ouder. Dit is niet iets waar mensen bewust voor kiezen, velen zien het als iets vanzelfsprekends: je doet het gewoon. Mantelzorg is onbetaald en niet vrijwillig. Een werknemer verleent mantelzorg naast zijn betaalde baan. Meer weten over mantelzorg? Neem deel aan een webinar over mantelziorg voor werkgevers.

Feiten en cijfers mantelzorg op de werkvloer

Steun op de werkvloer houdt de mantelzorger aan het werk én in balans. Goed voor medewerker, collega’s én werkgever. Uit onderzoek blijkt dat werk maken van mantelzorg op de werkvloer loont.

  • 1 op de 4 werknemers combineert werk met mantelzorgtaken
  • Van de werkende mantelzorger is 71 % vrouw en 29% man
  • 75% van de mantelzorgers er over praat als ze werk en zorgtaken niet meer kunnen combineren
  • Van de mantelzorgers die het moeilijk vinden om erover te praten, geeft 71% als reden dat ze bang zijn dat dit een negatieve impact kan hebben op hun loopbaan en 65% wil collega’s niet belasten
  • 18% van het verzuim is mantelzorg gerelateerd. En het aandeel in verzuimkosten op 19%. 
  • 18% van de mantelzorgers meldt zich 2 weken of langer ziek per jaar. Bij niet-mantelzorgers is dit 10%
  • Mantelzorgers die begrip ervaren van hun leidinggevende melden zich 2x minder ziek

Bron: Onderzoek HRM CZ & GfK 2017

Meer weten over werk en mantelzorg in uw bedrijf?

Benieuwd waar werkende mantelzorgers direct terecht kunnen? Kijk dan bij onderstaande organisaties.