Trainingen over Mantelzorg voor werkgevers

Het combineren van werk en mantelzorg is belangrijk voor veel mensen. Daarom biedt de gemeente Enschede aan ondernemers/ werkgevers 3 webinars die u handvatten bieden over mantelzorg op de werkvloer. U kunt hier kosteloos aan deelnemen. Er is meer mogelijk dan u denkt. 

Bijna één op de vier werknemers heeft mantelzorgtaken. Dat werkt door in elk bedrijf. Praktisch én financieel. Door toenemende mantelzorgtaken ervaren medewerkers fysiek en psychisch meer druk en stress. Dit beïnvloedt prestaties en inzetbaarheid.

Drie webinars

Er is veel mogelijk om de risico’s als gevolg van mantelzorg te beperken. Maak daarom gebruik van ons aanbod om de webinars te volgen. Alle drie of de webinar(s) van uw keuze. Bureau Jong en Veer verzorgt de webinars.

•    Doelgroep: Directie, HRM professionals en leidinggevenden
•    Duur: 1 uur
•    Kosten: geen
•    Aanmelden of meer informatie over de webinars: per e-mail aan info@jongenveer.nl. Vermeld uw naam, functie en uw bedrijf/organisatie. Of per telefoon: 06 - 14 17 77 43.

Webinar 1 ‘Mantelzorg, wat is belangrijk om te weten?’ 

8 december 2021, 13.30 uur – 14.30 uur

Als ondernemer wil je graag dat het goed gaat met je medewerkers. Daarbij hoort ook te willen weten hoe het met de medewerker thuis gaat, zodat je op tijd kunt ingrijpen om overbelasting te voorkomen. Of zelfs dreigen uit te vallen. Bijvoorbeeld door mantelzorg. 

Wanneer is er sprake van mantelzorg? En wat betekent mantelzorg precies voor de medewerker, maar ook wat is de impact hiervan op de organisatie? Tijdens dit webinar ontvangt u kennis over ‘mantelzorg’ en krijgt u duidelijk wat het belang en de zakelijke rechtvaardiging is om mantelzorg actief en expliciet te bespreken in uw bedrijf. 

Na dit webinar weet u:
•    Wanneer er sprake is van mantelzorg en wat mantelzorg specifiek maakt
•    Hoe de dynamiek van mantelzorg is en wat de dilemma’s zijn 
•    Hoe verschillend medewerkers de rol van mantelzorg invullen
•    Wat u als werkgever écht moet weten over mantelzorg
•    Hoe u slechter functioneren en verzuim door mantelzorg voorkomt

Webinar 2 ‘Praten over mantelzorg op het werk, hoe pak ik dat aan?’

9 december 2021, 13.30 uur – 14.30 uur

Voor medewerkers is mantelzorg geen eenvoudig onderwerp om op tijd aan te snijden, voor directie, leidinggevenden en Hrm’ers evenmin. Toch is het wél slim om mantelzorg te bespreken en erover te praten, want zo kun je samen werken aan constructieve/zinvolle oplossingen. Goed voor de organisatie, goed voor uw medewerkers. 

Leidinggevenden en teamleiders hebben een belangrijke rol bij het bespreekbaar maken en het managen van de werk privé balans bij medewerkers. Daarbij willen zij rekening houden met het zakelijke belang van de organisatie en het belang van de medewerker. Ook als het gaat om de combinatie werk en mantelzorg. Als leidinggevenden informatie en concrete handvatten hebben over hoe ze mantelzorg kunnen (h)erkennen en bespreken, zijn maatwerkoplossingen sneller mogelijk.

Na dit webinar weet u: 
•    Hoe u mantelzorg bespreekbaar kunt maken in de organisatie
•    Hoe u een gesprek voert over mantelzorg met een medewerker
•    Wat zijn de doe’s en de don’ts bij het bespreken van mantelzorg? 
•    Welke signalen wijzen op stress en overbelasting bij werkende mantelzorgers

Webinar 3 ‘Ondersteuning bij mantelzorg, wat is mogelijk?’

13 december 2021, 13.30 uur – 14.30 uur

De meeste werkende mantelzorgers weten lang de zorg thuis zelf te organiseren. Toch raakt uiteindelijk 40 % van de werkende mantelzorgers overbelast, wordt ziek en valt in het ergste geval uit. En daar zit niemand op te wachten. 

Welke ondersteuning kunt u vanuit HRM en uw bedrijf bieden? En welke ondersteuning kunnen medewerkers zelf inzetten? Dit webinar geeft u ook tips hoe die ondersteuning zo goed mogelijk in te zetten. Dan is het belangrijk te weten welke ondersteunings-mogelijkheden er zijn, thuis en op het werk.

Na dit webinar weet u:
•    Wat u kunt doen om medewerkers inzetbaar te houden
•    Wat u op het werk kunt aanbieden aan ondersteuning 
•    Wat de mogelijkheden thuis zijn voor ondersteuning
•    Wanneer het moment is om door te verwijzen naar een mantelzorgcoach