Trainingen over Mantelzorg voor werkgevers

Mantelzorg met werk kunnen combineren is belangrijk voor veel mensen. In Enschede vinden wij dat ook. Daarom maken wij het mogelijk dat ondernemers informatie ontvangen over mantelzorg op de werkvloer.

Gemeente Enschede biedt u kennis en trainingen aan. Laat u informeren en inspireren zodat werknemers in uw bedrijf inzetbaar blijven. Er is meer mogelijk dan u denkt. Bureau Jong en Veer verzorgt in opdracht van gemeente Enschede kennissessies en een training. U kunt hier kosteloos gebruik van maken.

Kennissessie voor directie en HR: 'Mantelzorgen? Dat werk niet lekker'

Voorkom uitval van werknemers die mantelzorger zijn.

Bijna één op de vier werknemers heeft mantelzorgtaken. Dat werkt door in elk bedrijf. Praktisch én financieel. Door toenemende mantelzorgtaken ervaren werknemers fysiek en psychisch meer druk en stress. Dit beïnvloedt prestaties en inzetbaarheid. Daar kunt u eenvoudig iets aan doen.

Er is veel mogelijk om de risico’s als gevolg van mantelzorg te beperken. Maak daarom gebruik van ons aanbod voor een kennissessie binnen uw bedrijf.

Na deze kennissessie weet u:

 • Wat u als werkgever moet weten over mantelzorg
 • Hoe u slechter functioneren en verzuim door mantelzorg voorkomt
 • Waar u ondersteuning vindt voor uw medewerkers
 • Wat u kunt doen om medewerkers inzetbaar te houden
 • Hoe u het risico vermindert op slechter functioneren, verzuim en uitval door werkende mantelzorgers
 • Het belang en de zakelijke rechtvaardiging (business case) om mantelzorg actief en expliciet te benoemen in het HR/Vitaliteitsbeleid

Deze kennissessie maakt ook duidelijk wat het belang en de zakelijke rechtvaardiging is om mantelzorg actief en expliciet te benoemen in het HR/Vitaliteitsbeleid van uw organisatie. En wat u zelf kunt  doen om te werken aan een mantelzorgvriendelijk werkklimaat en welke activiteiten daarbij uitgevoerd kunnen worden.

Praktische informatie

 • Voor: Directie en HRM professionals
 • Datum: In overleg
 • Duur: 1 uur
 • Kosten: geen
 • Locatie en datum: Online op 1 juni van 13.30 uur - 15.00 uur of on/offline in uw bedrijf
 • Aanmelden of meer informatie over de kennissessie in uw bedrijf: per e-mail aan info@jongenveer.nl; vermeld uw naam, functie en uw bedrijf/organisatie. Of per telefoon: 06 - 14 17 77 43.

Kennisatelier voor leidinggevenden en teamleiders: ‘Effectief omgaan met mantelzorg’

Wat kunt u meer doen? Bijscholing/ Deskundigheidsbevordering

Leidinggevenden en teamleiders hebben een belangrijke rol bij het bespreekbaar maken en het managen van de werk privé balans bij medewerkers. Daarbij willen zij rekening houden met het zakelijke belang van de organisatie en het belang van de medewerker. Ook als het gaat om de combinatie werk en mantelzorg. Als leidinggevenden informatie en concrete handvatten hebben hoe mantelzorg te (h)erkennen en te bespreken, zijn maatwerkoplossingen sneller mogelijk. Dan is het belangrijk te weten welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn, thuis en op het werk.

Na dit kennisatelier weet u:

 • Wanneer er sprake is van mantelzorg
 • Welke signalen wijzen op stress bij werkende mantelzorgers
 • Hoe u mantelzorg bespreekbaar kunt maken
 • Wat de invloed van mantelzorg is op uw team
 • Wat u kunt aanbieden aan ondersteuning vanuit het werk en thuis

Praktische informatie

 • Voor: Leidinggevenden/teamleiders
 • Datum: 8 juni 2021
 • Tijd: 13.30 uur – 16.30 uur
 • Locatie: Volgt (in Enschede of online)
 • Kosten: geen
 • Aanmelden: per e-mail aan info@jongenveer.nl; vermeld uw naam, functie en uw bedrijf/organisatie. Of per telefoon: 06 - 14 17 77 43.

Training voor professionals: ‘Dynamiek en Dilemma’s van mantelzorg’

Verschillende professionals begeleiden werkende mantelzorgers. Denk aan arbo en verzuimdienstverlening, maatschappelijk werk en het welzijn gerelateerde aanbod. Mantelzorg is een risico op verzuim of uitval en heeft invloed op goed kunnen functioneren. Het life event mantelzorg is vaak een onderbelicht aspect in de ondersteuning. Mantelzorg kent zijn eigen dynamiek en dilemma’s richting het werk en de verzorgde thuis. Dat is goed om te weten. Laat u informeren en inspireren met deze training.

Na deze training weet u:

 • Wat mantelzorg specifiek maakt
 • De dynamiek en dilemma’s van mantelzorg
 • Hoe medewerkers de rol van mantelzorg invullen
 • Waar u aan kunt denken in de begeleiding van medewerkers met mantelzorgtaken
 • Welke persoonlijk ontwikkelproces bij medewerkers met mantelzorgtaken optreedt
 • Hoe u komt tot een goede vraagverheldering bij mantelzorg
 • Welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn voor mantelzorgende medewerkers.

Praktische informatie

 • Voor: Arbo coaches, bedrijfsmaatschappelijk werk, bedrijfsartsen, loopbaancoaches
 • Datum: 10 juni
 • Tijd: 13.30 uur – 16.30 uur
 • Locatie: Volgt (in Enschede of online)
 • Kosten: geen
 • Aanmelden: per e-mail aan info@jongenveer.nl; vermeld uw naam, functie en uw bedrijf/organisatie. Of per telefoon: 06 - 14 17 77 43.