Waarom dit project?

De gemeente Enschede ondersteunt werkgevers om de combinatie van werk en mantelzorg bij werkgevers en werknemers bespreekbaar te maken. Het herkennen en erkennen van de combinatie werk en mantelzorg is een belangrijke stap. De zorgdruk onder werknemers neemt toe door de participatie samenleving en demografische ontwikkelingen. Voor werkgevers dus belangrijk om een bijdrage te kunnen leveren aan het optimaliseren van de werk – privé balans bij medewerkers en het live-event mantelzorg door de organisatie te managen. Mantelzorgvriendelijk werkgeverschap biedt kansen om talent aan te trekken en te behouden.

Doelen van het project

Doel van dit project is werkgevers en netwerken in de gemeente Enschede bewust te maken en te informeren over:

  • Positie van mantelzorgers in hun bedrijf en het mogelijke spanningsveld tussen werk en zorgtaken thuis;
  • Voordelen van mantelzorgbeleid en mantelzorgactiviteiten in het kader van preventie en beheersing ziekteverzuim en het vergroten van duurzame inzetbaarheid;
  • Mogelijkheden van het ondersteuningsaanbod mantelzorg in de gemeente Enschede voor werkgevers en werknemers

Gewenst resultaat

Werkgevers en werknemers in Enschede bespreken actief met elkaar de combinatie werk en mantelzorg. Het is bekend dat thuis en op het werk ondersteuning mogelijk is voor het mogelijk maken van werken en mantelzorgen.