Werkgever en mantelzorg, zakelijk en sociaal

Er is veel mogelijk om de risico’s als gevolg van mantelzorg te beperken. Het is immers belangrijk dat werknemers mantelzorgtaken en werk kunnen blijven combineren. Een eerste stap daarin is het bespreekbaar maken van mantelzorg op de werkvloer. Ruim 300 mantelzorgvriendelijke werkgevers hebben de ervaring dat een goed gesprek, begrip en meedenken met oplossingen door collega’s en leidinggevende hét verschil maken in het voorkomen van latere klachten bij werknemers.

Laat u informeren

Laat u daarom informeren over ondersteuningsmogelijkheden voor u als werkgever en wat de mogelijkheden zijn om uw medewerkers met mantelzorgtaken inzetbaar te houden. Wij bieden drie webinars over mantelzorg  voor werkgevers aan. Deze zijn gratis.

Bent u inwoner?

Deze pagina's zijn bedoeld voor werkgevers. Er is ook informatie voor inwoners over Mantelzorg.