Melding activiteitenbesluit

Veel bedrijven moeten een melding Activiteitenbesluit doen als ze starten of veranderen. Anderen hebben een omgevingsvergunning milieu of een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig. Onder Bijzonderheden vindt u meer informatie hierover.

Een aantal werkzaamheden moet u melden aan de gemeente. Deze werkzaamheden hebben betrekking op bouwen, slopen, opheffen overtredingen milieu of brandveiligheid. U kunt deze melding online regelen onder Aanvragen.