Melding activiteitenbesluit

Veel bedrijven moeten een melding Activiteitenbesluit doen als ze starten of veranderen. Anderen hebben een omgevingsvergunning milieu of een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig. Onder het tabblad Bijzonderheden vindt u meer informatie hierover.

Een aantal werkzaamheden moet u melden aan de gemeente. Deze werkzaamheden hebben betrekking op bouwen, slopen, opheffen overtredingen milieu of brandveiligheid. U kunt deze melding online regelen onder Aanvragen.